2022-03-03 07:40Nyheter

Träffa Ekan Management på Verksamhetsstyrning 2.0

Ekan Management har varit partners till konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 i många år och denna gång bidrar vi även med en konferencier i form av Rikard Olsson, senior managementkonsult på Ekan. Konferensen hålls den 16 mars och precis som förra året är genomförandet digitalt.

Malin Wennebro och Kerstin Ollesson på Ekan Management medverkar i egenskap av talare. De kommer att prata på temat ”Hur skapar vi en styrning som går i takt med verkligheten – en verklighet i fortsatt stor omställning och förändring?”

Kerstin Olleson, senior managementkonsult och ansvarig för CFO-office på Ekan, vad är ert viktigaste budskap?

- Den snabba omställning som omvärlden är mitt uppe i gör att företag måste arbeta med sin ekonomi och verksamhetsstyrning på ett sätt som stödjer ständig, snabb förändring. Det är dags att släppa taget om den årliga budgetprocessen, styrning mot kalenderår och en styrning som bygger på konto och kostnadsställe. Det finns metoder, processer och tekniska plattformar som gör en förändring möjlig –  men det gäller att våga ta steget in i framtiden med en mer dynamisk styrning som är anpassad efter det egna företagets rytm, behov och omvärld.

Vilka är de största utmaningarna att hantera för att komma igång?

- Jag har länge varit förundrad över att de flesta företag sitter fast i en budgetprocess som skapades när industrialiseringen var ny, det inte fanns en enda dator och vi fortfarande främst transporterade oss med häst och vagn. Den största utmaningen tror jag är att förändring innebär motstånd. Det är inte bara själva budgetprocessen som behöver ändras utan hela management filosofin. Men dagens verklighet och utmaningar kan inte längre mötas med 1900-talets medicin. Det går helt enkelt inte längre.

För den som har missat att anmäla sig till den digitala konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 den 16 mars är det inte för sent. Gå till anmälan>


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.