2022-01-18 13:07Pressmeddelande

Senior verksamhets- och affärsutvecklare stärker Ekans erbjudande inom Automotive

dejan

Ekan Managements Göteborgskontor förstärks i januari med den seniora managementkonsulten Dejan Vitorovic. Dejan kommer senast från rollen som Senior Advisor Sales på X10D Solution och dessförinnan från rollen som Senior Partner Success Manager Dassault Systèmes. Han har mer än 20 års erfarenhet från ledande företag inom industrin med att leda internationella komplexa projekt, verksamhetsutveckling, försäljning och marknadsföring med fokus på IT och digitalisering.

Dejan har en lång och gedigen erfarenhet av att leda människor och verksamheter i förändring vid införande av ny informationsteknologi och digitalisering av arbetssätt och informationsflöden. Han har stor erfarenhet av att leda internationella komplexa projekt med många aktörer och intressenter.

Dejan har erfarenheter från de flesta ledande leverantörer av PLM/PDM på marknaden och omfattar de flesta områdena inom digital produktutveckling: konceptutveckling och design i CAD, analys, simulering, tillverkning, eftermarknad och service samt ändringshantering.

På Ekan Management kommer Dejan, utöver kunduppdrag, att vara med att utveckla Ekans affärer och samarbete med våra kunder inom industrin och Automotive.

Hans-Owe Sjöö, affärsområdesansvarig Innovation & Produktion

”Rekryteringen av Dejan Vitorovic ger oss ännu mer fart framåt i vårt redan starka område inom PLM och R&D processer. Här ser vi oss som en nyckelspelare för att stödja våra kunder i att bli effektiva i utveckling av autonoma och elektrifierade produkter. Med Dejans långa erfarenhet av området och projektledning så ser jag fram emot många nya spännande kunddialoger.”

Dejan Vitorovic om att ansluta till Ekan:

”Det är otroligt spännande att ansluta ett team med så här hög kompetens. Jag ser fram emot att tillsammans möta de utmaningarna som tiden vi lever i ställer framför oss och att bidra till både Ekan och till våra slutkunder med att skapa lösningar som leder framåt till en positiv förändring.

Jag trivs bäst i sammanhang där implementation av ny teknik och IT-lösningar möter affärsmässiga utmaningar och bidrar till att skapa en hållbar ekonomisk utveckling med människor i centrum.”


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn