2021-11-25 09:16Nyheter

Webkurs i Situationsbaserad budgetstyrning

Tillsammans med utbildarna på Effektiv Styrning genomför Knut Fahlén en kurs/webinarie på temat Situationsanpassad budgetstyrning 26 januari 2022. Utbildningen är en halvdag och riktar sig till ekonomer och ledande befattningar inom offentlig verksamhet.

Knut kommer att beskriva hur traditionell budgetstyrning utgör ett hinder för kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet, flexibilitet och tillitsbaserade arbetssätt. Mot den bakgrunden diskuteras förutsättningar och lösningar för en effektivare och mer ändamålsenlig styrning av offentlig verksamhet.

Mer information och anmälan


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén