2022-02-25 06:40Nyheter

Frukostseminarium: Strategiskt säkerhetsskydd med Klas Friberg

Ekan Management bjuder in till ett spännande och lärorikt frukostseminarium. Före detta SÄPO-chefen Klas Friberg beskriver hur säkerhetsläget och hotbilden mot det svenska samhället ser ut, hur det nationella skyddet mot påverkansattacker och organiserad brottslighet ser ut, och vad svenska företag och offentliga verksamheter behöver göra för att skydda sig.

Ekan Management bjuder in till ett frukostseminarium på temat strategiskt säkerhetsskydd, riktat mot företag och organisationer. Keynote-speaker är Klas Friberg, Säkerhetspolischef 2018-2021.

Perspektiv på agendan:

  • En beskrivning av det aggregerade säkerhetshotet mot det svenska samhället och våra företag
  • Hur det nationella skyddet mot digitala och fysiska säkerhetshot är organiserat
  • Ansvaret som ligger på enskilda verksamheter, och vad det innebär att fler måste göra mer
  • Hur företag och organisationer bör agera för stärka säkerhetsskyddet, och vilka misstag man ska undvika
  • Hur man går från ord till handling

Seminariet riktar sig till personer i den högsta ledningen tillsammans med säkerhetsansvariga inom näringsliv och offentlig verksamhet. Seminariet avslutas med att deltagarna ges möjlighet till fördjupande frågor i ämnet till Klas Friberg och Ekans specialister.

Klas Friberg var Säkerhetspolischef 2018-2021 och har dessförinnan en lång karriär bakom sig med höga chefspositioner inom Polismyndigheten. Med sin bakgrund och erfarenhet har han en unik inblick i hotbilden mot-, och skyddet av det svenska samhället.

Tid och plats:

Tisdag 22 mars, kl 8-10, Västsvenska handelskammaren i Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på smörgås och kaffe. Antalet platser är begränsat och anmälan måste bekräftas. Seminariet kommer inte att sändas digitalt.

Till anmälan >

 Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth