2024-06-13 13:21Nyheter

För vilka gäller CSRD?

Paragraftecken gräs

Vi får ofta frågor om CSRD - när det införs, vad det kommer innebära och vem det kommer att omfatta. 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är en EU-förordning som ersätter den nuvarande förordningen NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Den nya förordningen förtydligar kraven på den icke-finansiella rapporteringen. Den gäller också betydligt fler verksamheter - ca 50 000 företag snarare än ca 11 000 som tidigare. 

CSRD trädde i kraft den 1 januari 2024. Detta innebär att företag förväntas börja rapportera enligt CSRD för räkenskapsåret 2024, alltså i den rapportering som normalt sker 2025.

CSRD gäller stora företag som uppfyller minst 2 av 3 kriterier under de senaste 2 räkenskapsåren:

  • Fler än 250 anställda
  • Nettomsättning på minst €40 miljoner
  • Tillgångar på minst €20 miljoner

För räkenskapsåret 2026 gäller CSRD även små- och medelstora bolag om:

  • Bolaget är börsnoterat på en EU-reglerad marknad (även utomeuropeisk)

Små- och medelstora företag kommer troligtvis omfattas av en något mindre strikt tillämpning.

Behöver ni skapa arbetssätt för att kunna hantera kraven i CSRD på ett effektivt sätt? 

Har ni koll på vad de nya kraven innebär för pågående system- och utvecklingsprojekt? Behöver det ses över för att ni ska känna er säkra på var ni står. Självklart vill vi hjälpa er med det i så fall. Kontakta exempelvis Elisabeth Novotny, Helena Karlsson eller Rikard Olsson så berättar de mer.

 Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Helena Karlsson
Senior Managementkonsult
Helena Karlsson
Elisabeth Novotny
Managementkonsult
Elisabeth Novotny