2024-02-28 08:45Nyheter

Fastighetssystem: Ut med det gamla och in med en optimal kombo

Josefin Wallo gör sig redo inför att bli filmadEkan: Byte av Fastighetssystem

Vi fångade Per Brantsing-Karlsson och Josefin Wallo i språnget och bad dem förklara lite vad det är som händer just nu inom fastighetssystem. Vissa närmar sig end-of.life och samtidigt är trenden att gå mot fler och specialiserade applikationer, snarare än ett enda system som ska vara bra på allt. Vad innebär detta för fastighetsbolagen, och hur kan Ekan hjälpa till?

När det blir lite krångligt gäller det att ta hjälp av dem som har varit inblandade i att lösa ut liknande situationer förr. I denna lilla film berättar Per och Josefin om hur vi på Ekan arbetar och vilka roller vi tar när centrala verksamhetssystem behöver bytas ut, och ersättas med en optimerad suit av applikationer.

Ekan Managements Per Brantsing Karlsson och Josefin Wallo beskriver vad Ekan kan och vilka roller vi tar vid systembyten, denna gång i fastighetsbranschen

 


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Per Brantsing Karlsson
Senior Managementkonsult
Per Brantsing Karlsson