2023-05-02 07:00Nyheter

Nationella riktlinjer för digital fastighetsförvaltning

nätverkprocess.jpg

Fastighetsbolagen behöver fortsätta på den inslagna vägen med att digitalisera fastigheter, investeringsprocesser och förvaltning. De nationella riktlinjer som tagits fram genom SKRs och BIM Alliance's samverkan ger en stabil grund.  

Det är nu 7 år sedan vi publicerade en blogg om hur BIM i förvaltning kan fungera som en ledstjärna och katalysator för digitalisering i fastighetsbranschen. Förhoppningarna var stora och kanske lite före sin tid, men mycket har hänt sedan dess. Branschens aktörer har gjort stora framsteg.

Idag pratas det inte bara om bra initiativ, utan vi har sett framväxt av nya metoder och standarder, och mängder med spännande digitala tjänster och projekt. Men det är inte lätt för gemene fastighetsbolag att följa den snabba utvecklingen kring standarder och tillämpningar. Det är därför glädjande att se att SKR vid årsskiftet kom ut med nationella riktlinjer vars syfte är att stötta bolagen till en effektiv informationshantering inom projektering, byggande och förvaltning. Parallellt har de tillsammans med BIM Alliance tagit fram ett program för hur fastighetsbolag går till väga för förverkligande av sin livscykelinformationshantering.

Resultatet är genomgripande och omfattande. Det är både en styrka och en utmaning. Genom att tillämpa de nationella riktlinjerna fullt ut kommer fastighetsbolag kunna spara stora summor i framtida projektering och förvaltning. Ett axplock orsaker:

  • Tydliga och enkla principer för att hantera digital information i verksamheten
  • Möjlighet att nyttja digitalt underlag i praktiken för t.ex. tillgång till information i förvaltning, krav i upphandling, m.m
  • Effektivisering av framtagning och underhåll av krav och anvisningar. Bedömningen är att minst 50% av tiden sparas in.
  • Färre överraskningar, färre missförstånd och ökad kravefterlevnad i relationen mellan beställare och leverantörer
  • En digital portal som underlättar effektiv kommunikation av krav och anvisningar jämfört med traditionella dokument
  • Samma informationsunderlag för projekt som för förvaltning

En utmaning är dock att kortsiktigt prioritera att göra det jobb som krävs för att ta till sig och verkligen förstå ramverket, än mindre se en tydlig väg i hur det ska implementeras i det enskilda fastighetsbolaget. Detta är ett återkommande problem som vi ofta ser inom digital transformation – den grundläggande strukturen blir en sur tröskel att ta sig över. Ofta väljer man helt enkelt att inte göra det, och då blir också vinsterna med digitaliseringen begränsade.

På Ekan Management erbjuder vi en annan väg: vi hjälper er att ta tag i det som behöver göras i stället. Vi underlättar arbetet genom att vi har gjort det tidigare. Därmed har vi kartan och kan guida er på vägen. Därmed blir det roligare, enklare och snabbare att göra jobbet – och när det väl är gjort har ni byggt en solid grund för alla framtida digitala möjligheter.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Per Brantsing Karlsson
Senior Managementkonsult
Per Brantsing Karlsson