2023-04-21 09:18Nyheter

Beslutförmågan viktigare än någonsin i fastighetsbranschen

Byggkran speglas i glasväggFastighet Ekan Management

Förutsättningarna för fastighetsbolag har varit gynnsamma sedan finanskrisen 2008. Något förenklat kan man säga att fastighetsbolag inte har behövt vara så fokuserade på risker och att de flesta omvärldsfaktorer har varit gynnsamma.

Men så plötsligt, under de senaste 3 åren har mer förändrats än kanske under de 30 åren dessförinnan. Detta skulle vara en utmaning i alla sammanhang, men inte minst i en bransch där stabilitet och långsiktighet är ett adelsmärke. Nu står fastighetsbranschen inför flera utmaningar – inte minst rörande belåning och kostnader för kapital, säkerhetsskydd, hållbarhetsredovisning och energibesparing.

Sammantaget innebär detta att ordning och reda, ekonomi- och verksamhetsstyrning (kostnadskontroll om man ska tala klarspråk), samt alla faktorer som påverkar detta har mycket hög prioritet. På grund av fastigheters långsiktighet har många beslut långsiktiga konsekvenser. Då är det extra viktigt att besluten har en hög träffsäkerhet.

Nuläget är alltså att fastighetsbolag behöver kunna fatta beslut snabbare, baserat på fler informationskällor, och dessutom är betydelsen av att fatta rätt beslut viktigare än på mycket länge.

Detta ställer krav på några saker:

  • Samverkan – när betydelsen av kunskap är större och behovet av information är bredare måste fler kompetenser, i och utanför den egna verksamheten, samverka på ett effektivt sätt. Ordet samverkan är förrädiskt enkelt att förstå och att inse betydelsen av, men det kan vara komplicerat att uppnå.
  • Informationshantering – när spännvidden i information breddas och behovet av att kunna använda den ur olika perspektiv ökar ställs helt nya krav på verksamhetens informationsmodell och -hantering. Många fastighetsbolag sitter fast med en teknisk och strukturell skuld i den här frågan.
  • Från data till värde – Det råder inte brist på information. Problemet är att fånga rätt information, strukturera den och tillgängliggöra den för rätt syften. Transformationen från data till värde inbegriper såväl struktur och uthållighet, som kreativitet och entreprenörskap.
  • Beslutsmodell – En beslutsmodell behöver vara heltäckande, begriplig, flexibel samt balansera kvantitativa och kvalitativa aspekter, analys med reaktionsförmåga.

Ekan Management har 40 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Vi stöttade fastighetsbolag både igenom fastighetskrisen på 90-talet och finanskrisen 2008. Under de goda åren däremellan och därefter har vi arbetat med allt från energieffektivisering, säkerhetsfrågor, digitalisering, hyresmodeller och förvaltningsprocesser, till sammanslagningar, exploateringsprocesser och försäljningar, etc. Välkommen att kontakta oss med era funderingar och utmaningar inom fastighetsbranschen.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Per Brantsing Karlsson
Senior Managementkonsult
Per Brantsing Karlsson