2023-04-05 07:35Nyheter

Chefoskopet stärker chefernas förutsättningar

Ekan Management har just fått ett nytt uppdrag att genomföra Chefoskopet hos en medelstor svensk kommun. Vi sökte upp Helena Karlsson, senior managementkonsult på Ekan:

Vad är Chefoskopet?

Chefoskopet är framtaget och utvecklat av föreningen Suntarbetsliv. Chefoskopet baseras på forskningsprojektet Chefios. Det är ett verktyg som vänder sig till ledningsgrupper som vill förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar inom offentliga verksamheter. Det man eftersträvar är övergripande:

  • God kvalitet och effektiv verksamhet
  • God arbetsmiljö för både chefer och medarbetare
  • Öka attraktivitet i chefsyrket - stärka kompetensförsörjningen

Vad är styrkan med Chefoskopet?

Chefoskopet är ett enkelt verktyg som grundar sig på omfattande forskning kring chefers organisatoriska förutsättningar att utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Arbetet involverar alla organisationens chefer och resulterar i konkreta förbättringsaktiviteter för olika nivåer i organisationen.

Kortfattat ger Chefoskopet organisationen:

  • En överblick av forskningen om chefers organisatoriska förutsättningar.
  • En helhetsbild av hur chefer i verksamheten har det - hur de upplever balansen mellan krav och resurser, hur de fördelar sin arbetstid och hur kommunikationsvägar och stöd ser ut.
  • Insikter om hur ni kan förbättra era chefers förutsättningar.
  • Ett stöd för att leda ert utvecklingsarbete.

Hur kan en satsning på Chefoskopet se ut?

Genomförandet av Chefoskopet tar mellan 8-14 månader och består av två delar:

  • En kunskapsdel som riktar sig till ledningsgrupper på övergripande nivå och helst även berörda nämnder/styrelser som syftar till att skapa förståelse för-, utforska och förändra de organisatoriska förutsättningarna.
  • En genomförandedel med ett definierat program och en färdig tidplanering. I denna del tas först ett faktabaserat underlag fram genom enkäter och intervjuer kring chefernas förutsättningar. Baserat på samsynen som underlaget ger definieras sedan åtgärder och förbättringsplaner.

Är du nyfiken på Chefoskopet eller ser du att er verksamhet också har liknande utmaningar? Välkommen att kontakta Helena Karlsson.

Mer information om Chefoskopet och Suntarbetsliv:

https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/

https://www.suntarbetsliv.se/

https://www.suntarbetsliv.se/sok/?query=chefoskopet&_page=1

https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/om-forskningen-bakom-chefoskopet/Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Helena Karlsson
Senior Managementkonsult
Helena Karlsson