2023-03-09 07:05Pressmeddelande

Så kan beredskapen stärkas utan att offra effektiviteten

Logistik rörelseRoads, trucks, cars in an urban area

Den 29 mars ger Ekan Management ett webinar med rubriken Från fritt val till civilt försvar på temat hur vi kan öka den försörjningsstrategiska beredskapen utan att betala med lägre effektivitet i den ordinarie verksamheten.

Jessica Ahlström och Johan Frisack är managementkonsulter på Ekan Management och kommer att facilitera mötet. Vi passade på att ställa några frågor till Johan mellan två möten:

Detta verkar vara ett område som det är stort fokus på just nu - vad är det som händer?

Att vi nu har en minister för civilt försvar har bidragit till ökat fokus på vår förmåga att hantera störningar i vardaglig drift och beredskap i kris. En annan betydande nyhet är att Socialstyrelsen även har fått i uppdrag att definiera vilka produkter som bör lagerföras.

det har inte undgått någon att pandemin var en stor utmaning för kommuner och regioner när det gällde försörjningsfrågorna. En lärdom är att de övergripande strukturerna och strategiska vägvalen man gjorde tidigare inte var tillräckliga för att hantera en kris på ett bra sätt.

Vad kommer att tas upp på webinariet den 29 mars?

Vi kommer bland annat prata om att nästa kris troligen inte kommer se ut som pandemin. Strategiska planer behöver tas fram för något som är åtminstone delvis okänt. Erik Lagersten är direktör för Beredskap och civilt försvar i Västra Götalandsregionen. Med sin breda kunskap och erfarenhet bidrar han till webinariet både genom att utmana och ge exempel på innovativa och moderna lösningar. Bland annat en del lärdomar från Finland

Varför ska man delta om man är ansvarig för strategiska beredskapsfrågor? 

I våra tidigare uppdrag inom området upplever vi att många regioner och kommuner samarbetar och utvecklar sitt arbete på taktisk och operativ nivå, men emellanåt saknas de strategiska besluten. Med seminariet hoppas vi kunna skapa en yta där de som berörs av dessa frågor kan komma samman.

Är detta relevant för dig? Anmäl dig till webinaret! Det är kostnadsfritt.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack