2023-02-20 10:10Pressmeddelande

Nya betydande ramavtal i alla storstadsregioner

Ekan Management, samarbeteramavtal

Ekan Management fortsätter att vinna ramavtal med offentliga kunder i Sveriges storstadsregioner. Under årets tre första månader startar inte mindre än 5 nya ramavtal inom områden där Ekan Management har gedigen kompetens och erfarenhet. Exempelvis chef- och medarbetarutveckling, tillitsbaserat ledarskap, processledare, ledningsgruppsutveckling och konsulttjänster inom ekonomi, verksamhetsstyrning och organisationsutveckling.

Följande Ramavtal har nyligen blivit klara:

Region Skåne Ramavtal Chefs- och ledarutveckling

 • Chefs- och ledarutveckling- 2022-O000206-05
 • Tillitsbaserat ledarskap i praktiken- 2022-O000206-09
 • Processledarutbildning- 2022-O000206-13
  • Avtalsstart 1 januari 2023
  • Ramavtalsansvarig, Ekan: Lena Helander

Göteborgs Stad ramavtal Verksamhets- och organisationskonsulter - IK22353-03

 • Avtalsstart 1 februari 2023
 • Ramavtalsansvarig, Ekan: Johan Frisack

Stockholms Stad Ramavtal Ledningsgruppsutveckling - KS2022-1313

 • Avtalsstart 1 februari 2023
 • Ramavtalsansvarig, Ekan: Lena Helander

Sollentuna kommun Ramavtal Konsulttjänster ekonomi, kommunövergripande analyser

 • Avtalsstart 1 februari 2023
 • Ramavtalsansvarig, Ekan: Andreas Hagberg

Örebro kommun Ramavtal Konsulttjänster projektledning- Ks 830-2022-04

 • Avtalsstart 1 mars 2023
 • Ramavtalsansvarig, Ekan: Johan Frisack

Vi ser med spänning fram emot framtida samarbeten de kommande åren tillsammans med nya och tidigare kunder och samarbetspartners. Tveka inte att kontakta ramavtalsansvarig för respektive avtal om du har frågor eller förslag kopplat till ramavtalet.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.