2023-02-20 10:18Pressmeddelande

Nytt ramavtal inom Chefs- och ledarutveckling med Region Skåne

Ekan Management KikareEkan Management Kikare

Sedan 1 januari 2023 har Ekan Management nya ramavtal med Region Skåne. Det rör sig om följande områden:

  • Chefs- och ledarutveckling- 2022-O000206-05
  • Tillitsbaserat ledarskap i praktiken- 2022-O000206-09
  • Processledarutbildning- 2022-O000206-13

Det är med stor glädje vi ser fram emot att stödja Region Skåne i deras arbete att utveckla ledningsstrukturer, chefer och ledare.

Vid frågor eller förfrågningar kopplat till avtalet, kontakta Lena Helander. Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander