2023-01-25 06:35Pressmeddelande

Per Brantsing Karlsson tillbaka på Ekan

Per Brantsing Karlsson Ekan ManagementPer Brantsing Karlsson Ekan Management

Per Brantsing Karlsson ansluter till Ekan Management 1 februari. Per är i det närmaste en institution när det gäller digitalisering och fastighetsbranschen. Och han tillhör numera också en fin skara av återvändare till Ekan efter många år på annat håll. 

Per började som konsult, specialiserad på redovisning och finansiering. Efter några år som ekonom i fastighetsbolag var det naturligt för Per att delta i den digitala resan från ADB via datorisering till digitalisering. Han har sedermera utvecklat erfarenhet och ett allt större intresse för digitaliseringens konsekvenser - både positiva och negativa - på företags anställda, processer, teknik och säkerhet.

Under ca 20 år, i rollen som IT-chef, har Per utvecklat och anpassat både sig själv , kollegor, leverantörer, teknik och säkerhet för att komma åt de möjligheter som digitaliseringen bär med sig. Resultatet är en IT-organisation för framtidens behov, och många nya digitala tjänster.

Till Ekan tar Per med sig lång erfarenhet av fastighetsbolag - bostäder och kommersiella, privata och offentligt ägda. Pers kanske främsta expertområde är fastighetsbranschens processer och utmaningar givet de senaste 30 årens utveckling i digital kontext. Under de här åren har han arbetat med otaliga kravspecifikationer, upphandlingar och implementeringar, samt förvaltning av system kopplat till fastighetsbolags processer - både som konsult och beställare.

Per har även haft rollen som Risk manager och tagit fram ramverk för informationssäkerhet (ISO 27002) samt arbetat fram krismodeller och processer för en strukturerad riskhantering.

Pers främsta drivkraft är viljan att ständig lära sig nya saker och nyfikenheten på hur vi människor skall klara av att anpassa oss till en utvecklingstakt som våra hjärnor inte är byggda för. En av våra viktigaste frågor framöver blir hur den mänskliga interaktionen med ny teknologi blir så bra som möjligt. Det finns också ett stort intresse för säkerhet där vi ständigt behöver utmana invanda föreställningar.

På Ekan Management hälsar vi Per välkommen tillbaka in i värmen efter att han rekryterades av en kund 2003(!)Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn