2022-12-13 08:15Bloggpost

Blogg: Intresset för Beyond Budgeting accelererar efter pandemin

bild på kurvig väg

I mitten av november var det ännu ett Beyond Budgeting Round Table i London. För min del var det första utlandsresan sedan före pandemin och vi träffades i ett trevligt men väl regnigt London.

Uppslutningen var rekordstor vilket är ett tydligt tecken på att intresset av att utveckla/förändra styrningen i bolag och organisationer ökar.

Vi fick ta del av några intressanta resor där bolag släppt den klassisk budgetstyrning för mer dynamiska och agila metoder att styra och utveckla verksamheten.

Caset TDR Capital

TDR Capital är ett brittiskt privat equity-bolag som i första hand investerar i upplevelseinriktade varumärken. 2019 började några partners på bolaget läsa på om Beyond Budgeting och blev alltmer intresserade av konceptet. Efter några möten med representanter för Beyond Budgeting under sensommaren 2019 beslöt man sig för att testa en anpassad tillämpning på två portföljbolag, Hurtigruten och den stora brittiska gymkedjan David Lloyd

Det man ville uppnå med att introducera Beyond Budgeting-principer i sina portföljbolag var:

 • Minska politiken och ”spelet” både runt intäkter och kostnader.
 • Att göra lön/kompensation oberoende budgeten. Koppling till budget kan i många fall vara missvisande då t ex externa faktorer kan ha påverkat resultatet mer än den egna prestationen
 • Ändra beteendet att använda upp budgeterade medel för att inte riskera att få mindre tilldelat nästkommande år
 • Minska den centraliserade makten därför att det, enligt TDR, begränsar entreprenörskapet

Efter att ha tillämpat principerna för Beyond Budgeting under 2 år har man sett förbättringar både gällande kultur och lönsamhet. Det man ser att man har uppnått är:

 • En kultur av att skapa prognoser som bygger på vart man tror att man kommer hamna, inte på förhoppningar. Prognoserna görs så ofta det behövs och de är så precisa som möjligt - men bara på områden där prognos är relevant.
 • Medarbetare följs upp på nyckeltal som är relevanta för de arbetsuppgifter man har – inte för att de är kaskaderade ner från toppnivå. Det kan vara EBITDA, NPS,  eNPS, svinn, omsättning, etc. - helt beroende på arbetsuppgifter och ansvarsområden.
 • Man arbetar med omfattande intern bench marking och ligatabeller som gör det möjligt att se att olika delar av organisationen presterar som tänkt (sites, säljarna, operations etc).
 • Särskiljer årliga utvecklingssamtal från bonusdiskussioner
 • Covid hjälpte till vid implementeringen – de klassiska budgetarna var irrelevanta som styrmedel från mars 2020.

De utmaningar TDR och deras portföljbolag har upplevt är att det är lätt att falla tillbaka till kulturen som den klassiska budgetprocessen skapar. T ex

 • Det är djupt förankrat i många bolag att mätas mot budget och få bonus på den överprestationen
 • Medarbetare är vana och trygga i att veta hur mycket man har rätt att spendera – att tänka mer som en ägare och därmed spendera ”goda” pengar kan upplevas obekvämt
 • Externa intressenter är vana vid och vill se en budget

De erfarenheter och de framgångar man har sett av att arbeta mer dynamiskt och släppa den klassiska budgetstyrningen gör att TDR nu för avsikt att gå vidare med flera av sina portföljbolag.

Det som slår mig när jag lyssnar på TDR är att man mäter och prognostiserar mer när man släpper budgeten. Det som är avgörande för framgång är att man arbetar efter de behov som den egna organisationen har - prognostiserar där det är relevant och låter andra mindre rörliga delar av t ex kostnadsmassan ligga fast. För att få fram bra underlag och bra prognoser på den del av verksamheten som är mer rörlig arbetar man med stöd av prediktiva prognoser och data science. Vikten av att digitalisera framtagningen av beslutsunderlag blir mycket tydlig.

Hör gärna av dig till mig om du vill höra mer om hur företag arbetar för att få en mer agil styrning som skapar mer värde.

Ekan Management är en av pionjärerna inom Beyond Budgeting

Ekan Management är representanter för nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT) i Sverige och internationellt, sedan 10 år. Vi är delägare i Beyond Budgeting Ltd som bland annat levererar utbildning via Beyond Budgeting Institute samt rådgivning och genomförande av transformation Beyond Budgeting genom Beyond Budgeting Advisory.



Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson