2023-03-14 13:50Bloggpost

Traditionell styrning motverkar Beyond budgeting i svenska företag

Ekan Management Ekan Management

Vi har studerat hur svenska företag implementerar principerna från Beyond Budgeting i sin ledning och styrning av verksamheten. Svaren från svenska CFOer visade bland annat att det finns en motsättning mellan den ledningsstil som ger anställda frihet och managementprocesser/styrprinciper som fortfarande är förankrade i gamla budgetprocesser, bonusar baserade på budgetmål och en årlig allokering av resurser. Detta skapar en klyfta mellan ledningens förväntningar och de anställdas uppfattningar om företagets mål och strategier. Vi kallar det ”the Say – Do gap”.Svaren på studien visar att det finns en skillnad mellan värderingar gällande kultur och medarbetare, kontra hur man faktiskt styr.

Svaren på studien visar att det finns en skillnad mellan värderingar gällande kultur och medarbetare, kontra hur man faktiskt styr.

Anställdas autonomi och frihet att agera är en grundläggande princip för att lyckas med Beyond budgeting. Därför innebär detta ett stort hinder mot en mer dynamisk och agil verksamhet. För att minska Say-do-gapet är det viktigt att:

  • Använda rätt verktyg för att kommunicera med de anställda. Tydliga mål och regelbunden kommunikation av strategin är avgörande för att säkerställa att alla anställda förstår vad företaget vill uppnå. En kultur av transparens och öppen kommunikation är viktig för att alla ska förstå hur deras insatser bidrar till företagets framgång.
  • Se över managementprocesserna för att stödja frihet och autonomi åt anställda. För att stödja anställdas frihet och autonomi bör företagen se över managementprocesser som budgetprocessen och belöningssystemet. Motsättningarna kan minskas genom att låta anställda ta beslut baserat på vad som är bäst för företaget, snarare än att fokusera på att uppnå budgetmålen. Att utveckla nya belöningssystem som premierar och uppmuntrar de anställda att ta initiativ som främjar företagets framgång kan också vara ett sätt att stödja friheten.
  • Skapa en kultur där ledning och anställda arbetar tillsammans för att uppnå företagets mål. Kommunikation och managementprocesser är avgörande för att minska motsättningar mellan frihet och kontroll. Genom att skapa en mer effektiv och innovativ arbetsmiljö kan organisationer uppnå sina mål på ett hållbart sätt.

Om du vill veta mer om vår studie eller diskutera frågeställningar kring Beyond Budgeting, tveka inte att ta kontakt!Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson