2024-05-31 06:45Pressmeddelande

Ekan åter uppmärksammat som ett jämställt konsultbolag

Rikard och Jessica på Ekan Management

För fjärde året i rad är Ekan Management med i toppen som ett av de mest jämställda konsultbolagen, enligt Cinodes årliga ranking.

Av Ekan Managements anställda är 54% kvinnor, vilket gör oss till ett jämställt konsultbolag enligt Cinodes ranking. Nomineringen utfärdas till de konsultföretag som har en andel kvinnor mellan 40 och 60 procent.

Ekan Managements grundläggande filosofi är att inte göra någon åtskillnad mellan personer baserat på något annat än kompetens, förmåga och erfarenhet. Jämställdhet är en självklar del i vår affärsmodell och en framgångsfaktor i våra uppdrag.

Vi upplever att med mångfald – exempelvis att andelen kvinnor/män är i balans – är det också enklare att bedriva en mer jämlik och jämställd verksamhet. Risken minskar bland annat för att falla in i ett negativt språkbruk, eller att etablera ojämlika normer.

"Vi är mycket stolta över att bli uppmärksammade för en så här viktig utmärkelse i konsultbranschen. Under de mer än 15 år som jag själv har varit på Ekan har jämställdhet varit en självklarhet. Bara det faktum att fördelningen män och kvinnor i organisationen är ungefär lika gör att jämställda förhållningssätt fortsätter att vara norm", säger Christoffer Mathiasson, VD för Ekan Management.

"Samtidigt får man aldrig tro att man är klar. Frågan finns alltid med, fr.a. vid rekrytering och tillsättandet av nya roller, men även vid utformandet av budskap, bildval, etc."Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Malin Wennebro
Senior Managementkonsult, vVD
Malin Wennebro
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson