2021-09-20 11:21Nyheter

Webinar: Från Sk*tsystem till Effektivt Beslutsfattande

I våras drog Ekan Management i samarbete med Beyond Budgeting Institute och 1Company igång en webinar-serie som fördjupar kunskapen inom Dynamiska styrmodeller. Vi har hittills genomfört 4 mycket välbesökta webinar och nu när hösten är i antågande fortsätter vi med nya webinar.

Vi kickstartar den 20 oktober med Andreas Hagberg och Rikard Olsson. De broderar ut erfarenheter av hur man översätter ledningens faktiska behov till rapporter som leder till insiktsfulla diskussioner och därmed effektivt beslutsfattande.

Mer om ämnet:

Varför tycker så många chefer och ledare att det är svårt att ta till sig vad de utförliga månadsrapporterna egentligen säger? Varför tycker så många organisationer att de inte får ut det fulla värdet av sina investeringar i beslutsstödslösningar?

Många organisationer (inte alla) börjar i fel ände: ”vi behöver ett nytt verktyg!”, när startpunkten i stället bör vara – vad behöver vi veta för att kunna fatta välgrundade beslut? För att hitta svaret behöver vi fundera över vilka informationsbehov som finns givet ledningens olika beslutssituationer – vilket i sin tur beror på affärsmodell, strategi och styrmodell. Sedan följer det svåra arbetet att välja bort för att synliggöra och visualisera det som är affärskritiskt och som kräver ledningens uppmärksamhet för reaktivt och proaktivt agerande

Läs mer och anmäl dig till webinaret här


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson