2020-03-24 10:26Pressmeddelande

3 digitala workshops för att leda på distans och i osäkerhet

null

Den nya situationen ställer stora krav på oss, både som medborgare, men också som ledare och medarbetare. Många av de modeller och verktyg vi brukar använda oss av fungerar dåligt i tider av osäkerhet och hög komplexitet. Som ledare förväntas vi kunna ge svar, skapa trygghet och ge en riktning för medarbetare och verksamheten. Som medarbetare förväntas vi kunna ta vårt medarbetaransvar och kunna fortsätta utföra våra arbetsuppgifter. Då mycket av vårt arbete nu behöver utföras på distans så ökar också behovet av förhållningssätt och strukturer som främjar ett effektivt teamarbete.

Vi erbjuder digitala workshops kring att leda i osäkerhet samt att leda på distans:

  • På vår digitala workshop Leda på distans (30/3 kl 9-12) går vi igenom framgångsfaktorerna för att arbeta på distans och förmedlar verktyg och checklistor för att skapa struktur och riktning i distansarbetet, hur man skapar ett tryggt klimat på distans, samt hur man genomför effektiva möten
  • På vår digitala workshop Leda i osäkerhet (3/4 kl 13-16) förmedlar vi modeller och verktyg för att bättre kunna förstå och hantera osäkerhet och komplexitet, både hos oss själva, hos våra medarbetare samt i organisationen som helhet. Vi kommer också gå igenom vilket ledarskap som krävs för att kunna leda både sig själv och andra i en komplex och oförutsägbar omvärld.
  • Vi erbjuder även en digital, interaktiv, workshop för att hantera osäkerhet och förändring riktad till grupper av medarbetare (6/4 kl 9-12). Vi förmedlar i denna workshop grunderna i hur vi människor hanterar förändringar och hur vi kan skapa en positiv riktning även i en osäker och snabbt föränderlig värld. Här blir självledarskap viktigt för att kunna ta ett aktivt medarbetarskap.

Workshoparna genomförs digitalt där kortare teoretiska genomgångar varvas med interaktiva moment och diskussioner. Det finns också utrymme att ta med egna frågeställningar för diskussion till dessa workshopar.

Hör av dig till Marie Langenfeld om du vill anmäla dig till någon av de digitala workshoparna ovan, eller om du vill ha en skräddarsydd digital workshop för din organisation. 


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén