2024-04-10 05:50Nyheter

Så arbetar en hållbar ekonomifunktion

Två personer tittar tillsammans på en läsplattaEkonomen som business partner

Den 24 april kl 16-18 hälsar vi på hos Eqonomy och kör ett event på temat Den (o)hållbara ekonomifunktionen. Träffen är kostnadsfri och riktar sig till dig som har ett intresse eller ansvar för framtidens ekonomifunktion, kanske i en ledande befattning inom ekonomi, stab, eller inom strategisk personal/kompetensförsörjning. Anmälan>

Har ekonomifunktionen halkat efter utvecklingsmässigt? Trots att stora delar av en ekonomiavdelnings traditionella uppgifter är väl passade för att digitaliseras kan vi konstatera att många fortfarande arbetar som de gjorde för 20 år sedan. Med förändrade krav och förväntningar är detta inte hållbart.

Förra årets pulsmätning från Eqonomy visade att endast 46% av de tillfrågade ekonomicheferna tror sig kunna bibehålla sin nuvarande arbetsbelastning utan att det påverkar deras hälsa negativt på lång sikt. 

I en situation med långa arbetsdagar och hög stressnivå är det inte helt enkelt att bryta sig ur vardagens realiteter för att forma en bättre situation i framtiden. Men vi vet att det måste göras. För att skapa rätt förutsättningar krävs utveckling inom tre övergripande områden:

• Organisering
• Digitalisering
• Kompetensutveckling

Välkommen att ta del av EQonomy’s studie och Ekan Managements erfarenheter av både problem och lösningar på de här frågorna. Passa även på att dra nytta av övriga deltagares erfarenheter, tankar och idéer.

Tid och plats

24 april, kl 16:00-18:00, anmälan senast 19 april

Vi kommer att vara I Eqonomys trevliga lokaler i Garnisonen, Linnégatan 87.

 Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Elisabeth Novotny
Managementkonsult
Elisabeth Novotny