2022-05-04 06:00Bloggpost

Dynamisk styrning baserat på synsätten inom Beyond Budgeting

ekan blogg beyond budgeting

I vår förra blogg tog vi upp några utmaningar med den klassiska budgeten och budgetprocessen. Frågan är då hur man kan undvika dem.

Ett sätt att komma ifrån den klassiska budgetstyrningen är att anamma synsätt från Beyond Budgeting. Dessa har utvecklats och formulerats inom nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT), bestående av företag och organisationer från hela världen. Vissa av synsätten avser ledningsprocesser, och andra avser ledningsprinciper.

Ledningsprocesser

 • Rytmen – Det är inte många bolag som har en naturlig start den 1 januari och ett stopp den 31 december. Fundera över skillnaden mellan att planera för en verksamhet som säljer mjukglass respektive bygger bostadsrätter. Definitivt olika planeringshorisont. Organisera styrningsprocessen dynamiskt enligt den affärsrytm och/eller de event som styr affären – inte runt kalenderår.
 • Mål: Skapa tydliga, ambitiösa och relativa mål – inte mål som är fasta och nerfördelade från toppen. Målen bör vara flexibla och relativa, helst i relation till konkurrenter.
 • Opartisk: Gör planeringen till en enkel och opartisk process -  inte en rigid och politisk övning.
 • Resursallokering: Skapa ett kostnadsmedvetet synsätt i organisationen och låt resurser vara tillgängliga när dom behövs – inte via en detaljerad årlig budgetallokering
 • Mäta prestation: Arbeta med en helhetssyn av hela företaget – ge feedback till kollegor för att skapa en lärande organisation
 • Belöningar: Belöna gemensam framgång och framgång vs konkurrenter – inte gentemot fasta bonuskontrakt (som bygger på förhandlade värden i budgetprocessen)

Ledningsprinciper

 • Varför: Engagera och inspirera runt djärva och viktiga värden – inte genom kortsiktiga finansiella mål.
 • Värderingar: Led med hjälp av delade värderingar och sunt förnuft – inte genom detaljerade regler.
 • Transparens: Begränsa inte informationen. Gör den tillgänglig för självständigt tänkande, innovation och lärande.
 • Organisation: Skapa en känsla av tillhörighet och organisera runt ansvarstagande team – undvik hierarkisk kontroll och byråkrati.
 • Självbestämmande: Visa tilltro till människor och ge dom frihet att agera – straffa inte den som gör fel.
 • Kunder: Spegla alla medarbetarnas arbete med kundbehov - undvik intressekonflikter.

Den uppmärksamme noterar att synsätten inte direkt har med budgeten att göra. Snarare är det synsätt och principer som blir möjliga att applicera i takt med att den traditionella budgetens betydelse som styrmedel minskar. Respektive bolag och organisation behöver utreda vilka synsätt och principer som ger störst effekt i just deras verksamhet.

- I nästa blogg kommer vi skriva mer om vikten av att planera och följa upp verksamheten beroende på vilken rytm den har.

Hör gärna av dig om du har tankar och funderingar runt statisk vs dynamisk styrning.

Psst: Visste du att Ekan Management faciliterar ett nätverk med fokus på dynamisk styrning/beyond budgeting riktat till ekonomer på bolag i Stockholmsregionen? Kontakta Julia Viklund om du är intresserad av att delta.

Ekan är även Sverige-representant för det internationella nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT). Kontakta oss om ert bolag är intresserade, så berättar vi mer om vad ett medlemskap innebär.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.