2022-03-28 09:20Nyheter

Nytt nätverk för CFO-office i Stockholm

nytt nätverk ekan

Vi på Ekan Management tror på att gemensamt utforma nya synsätt och metodiker för effektiv styrning av morgondagens verksamheter. Därför startar vi nu ett nätverk för ekonomer i Stockholmsområdet.

Syftet är att under regelbundna träffar ventilera tankar och idéer för att tillsammans utmana gängse styrmodeller. Vår förhoppning är att både inspirera och ingjuta handlingskraft. Vi kommer i mångt och mycket att utgå från Beyond Budgeting, ett synsätt som har genomsyrat Ekan Managements arbete under många år. Det vill säga, att all verksamhetsstyrning behöver vara dynamisk, löpande och anpassningsbar.

Exempel på ämnen att diskutera i nätverket:

  • Utvecklingen av budget- och prognosprocesser
  • Trender och koncept inom ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Erfarenheter av olika systemleverantörer
  • Medarbetare och motivation
  • Mål och indikatorer

Du är varmt välkommen till vår första nätverksträff i Ekan Managements lokaler i centrala Stockholm. Vi lovar att det kommer vara två väl spenderade timmar. Vi bjuder på enklare förtäring under mötet. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Första nätverksträffen är 21 april kl 16-18, på Ekans kontor, Styrmansgatan 2 i Stockholm.

Om du vill vara med då, eller ansluta till nätverket senare, kontakta våra moderatorer och erfarna konsulter Kerstin Ollesson och Julia Viklund.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund