2021-05-27 11:03Pressmeddelande

Ekan i topp som Sveriges mest jämställda konsultföretag

Ekan Management Sveriges mest jämställda konsultföretag

För andra året i rad är Ekan Management med i toppen som ett av de mest jämställda konsultbolagen, som Cinode utfärdar årligen.

Utmärkelsen som Sveriges mest jämställda konsultbolag går till Ekan Management för andra året i rad. Titeln tilldelas varje år de mest jämställda bolagen inom konsultbranschen av Cinode. Bedömningen görs utefter bolagens årsredovisningar och där nomineringen utfärdas till de konsultföretag som har en andel kvinnor mellan 40 och 60 procent.

Ekan Management har vidare en grundläggande filosofi är att inte göra någon åtskillnad mellan personer baserat på något annat än kompetens, förmåga och erfarenhet.

Jämställdhet är en självklar del i vår affärsmodell och en framgångsfaktor i våra uppdrag. Generellt är det så att, när mångfalden är stor – exempelvis andelen kvinnor/män är i balans – är det också enklare att bedriva en mer jämlik och jämställd verksamhet då risken bland annat minskar att exempelvis falla in i ett negativt språkbruk, eller att etablera ojämlika normer.

- Vi är mycket stolta över att bli uppmärksammade för en så här viktig utmärkelse i konsultbranschen. Ekan har länge gått i bräschen genom att aktivt arbetat med frågan sedan 80-talet och har sedan dess legat runt fördelningen 50/50 under alla år, säger Dag Larsson, VD för Ekan Management.

I dagsläget har Ekan Management 55% kvinnliga medarbetare och 45 % manliga.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson