2020-04-03 10:43Pressmeddelande

Ekan Management deltar på Hack the Crisis i kampen mot dagens utmaningar

null

När möjligheten att bidra på helgens hackathon Hack the Crisis  infann sig var Mattias Karlsson, Niclas Hjerdin och Knut Fahlén på Ekan Management inte sena att anmäla sig.

- Vi tror att ett sådant event kan resultera i innovation av olika slag för att skapa morgondagens verklighet. Inte bara it-relaterat eller kopplat till pågående pandemi. Vi tror att det kan komma fram nya idéer för att göra organisationer mer förberedda till nästa kris men även redo att växla upp när krisen är över, säger Knut Fahlén, managementkonsult, Ekan Management. 

- Här kan utveckling av sätt att leda, styra och samverka behöva göras i takt med digitalisering. Med många som tänker tillsammans och på olika sätt bör det blir några bra resultat. Det kan handla om hur vi samlar in och sprider information eller skapar förutsättningar för resiliens. Vi har gått igenom ett flertal ”revolutioner” och steg i samhällsutvecklingen - jordbruks-, industri- och dagens kunskapssamhälle. Morgondagens företag och samhälle behöver bli bättre på att anpassa sig till omvärldsförändringar. Inte minst globaliseringen, men också digitalisering och nya ekonomiska situationer. 

Ni är väl inga hackers? Vad kan ni som managementkonsulter bidra med?

- Som vi sa ovan krävs det många olika tankar för att komma fram. All förändring kräver dessutom anpassade styr- och ledningssystem och idag utmanas allt, även detta. Vi hoppas kunna bidra med idéer kring hur styr- och ledningsmodeller eller projekthantering kan bli klara inte bara krisen, utan den nya verklighet som egentligen redan är här. Krisen har bara gjort brister synligt på ett tydligare sätt, säger Mattias Karlsson, managementkonsult, Ekan Management. 

- Det kan även finnas behov av nya affärsmodeller som klarar krisen eller tankar kring hur organisationer kan samverka på olika sätt kring såväl resurser, affärer och med teknik. Samverkan kring affärer gör ju att summan av helheten blir större än delarna. Att bara fokusera på tekniken vet ju de flesta inte är tillräckligt och det är här vi kan komma in med vårt utanförskap för att utmana andra, att både kunna ge och ta tillsammans med alla andra deltagare, tillägger Niclas Hjerdin, managementkonsult, Ekan Management.

Om Hack the Crisis

Den 26 mars beslutade regeringen att årets hackaton ”Hack for Sweden” skulle riktas mot den pågående coronakrisen, därav namnet ”Hack the crisis”. Hackatonet börjar idag, 3 april, och slutar den 6 april. Allt sker online och handlar om en mängd olika saker som digital smittspårning, delning av kritiska resurser eller stöd till isolerade. Initiativet genomförs i många andra länder också då ju frågan är global och det finns tre olika spår: Save businesses, Save communities eller save lives. Man kan delta som individ eller team så vi skapade ett team med fokus på att rädda businesses.  


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén