2021-10-22 06:55Nyheter

Webinar: Utveckla din agila verksamhetsstyrning

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka förändringar och anpassa sig där det behövs. Då behöver inte minst verksamhetens planerings- och uppföljningsprocesser vara smidiga och lättrörliga.

I praktiken pratar man då om betydelsen av agil verksamhetsstyrning, vilket inkluderar områden som affärsplanering, budget och rapporteringsprocesserna i ett företag.  

Smidigheten kan i många fall åstadkommas med bättre ordning på data och digitalisering av arbetsflöden. Det kan vara ett steg i rätt riktning, men för att skapa den lättrörlighet som ger konkurrenskraft krävs en verksamhetsstyrning i samklang med affärsmiljön och organisationens specifika förutsättningar.  

I detta webinar i samarbete med Hypergene, berättar Malin Wennebro, vice VD på Ekan Management, om de frågor företagsledningen bör ställa sig för att forma sin agila verksamhetsstyrning. 

Webinaret genomfördes 17 November och finns nu att ta del av on demand.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Malin Wennebro
Senior Managementkonsult, vVD
Malin Wennebro