2022-06-15 08:06Bloggpost

Blogg: Vilket stöd ger moderna systemlösningar i planeringsprocessen?

ekan blogg

Detta är den femte delen i en serie bloggar om dynamisk styrning. De tidigare delarna hittar du här.

De systemstöd för budgetering och planering som finns på marknaden idag har många bra funktioner som stödjer en dynamisk och agil verksamhetsstyrning.

Dessvärre har många bolag köpt moderna system och sen implementerat budget/planeringslösningar som bygger på kostnadsställe/konto vilket gör att de inte ger mycket mervärde. Det är fortfarande ett sifferpillande på en detaljnivå som inte ger något stöd i att planera för en osäker framtid (framtiden är ju alltid mer osäker än dåtiden).

De funktioner som vi ser att många bolag har missat att implementera är scenariemodellering, rullande prognos och predikativa prognoser.

  • Scenariemodellering: Genom att skapa modeller som är derivatbaserade kan man skapa robusta lösningar för att analysera olika scenarier. Det kommer ju troligen att vara viktigt även framöver att kunna ställa olika framtida scenarier mot varandra för att kunna fatta informerade beslut. Det är många variabler som är betydligt mer rörliga nu än för 2 år sedan, som t ex som t ex priser på insatsvaror, utpriser (hur kan vi kompensera för ökade insatsvaror) , löneutvecklingen och valutakurser.
  • Rullande prognoser: Funktionaliteten finns där – det är bara att sätta igång och arbeta. Men tänk på vilken rytm ert företag har så att ni sätter rätt planeringshorisont. Det är inte många bolag som har en naturlig start den 1 januari och ett stopp den 31 december. Fundera över skillnaden att planera för en verksamhet som säljer mjukglass respektive bygger lägenheter som ska säljas som bostadsrätter. Definitivt olika planeringshorisont. Organisera styrningsprocessen dynamiskt enligt den affärsrytm och eller de event som styr affären – inte runt kalenderår.
  • Prediktiva prognoser: Prediktiva prognoser - har introducerats lite senare i de tekniska plattformarna, dvs prognoser som använder statistiska metoder baserade på historisk data. Vår rekommendation är att börja arbeta med detta verktyg och se och lära. Man bör inte ersätta de manuellt framtagna planerna med en automatberäknad prognos utan komplettera med prediktiv prognos. Det skapar en bra diskussion och tar bort en del av politiken och budgetkuddarna ur planeringsprocessen.

Hör av dig om du har funderingar eller frågor kring hur ni kan använda era systemstöd mer effektivt. Du är också välkommen att gå med i Ekans nätverk gällande CFO-office och dynamisk verksamhetsstyrning.

Psst: Visste du att Ekan Management faciliterar ett nätverk med fokus på dynamisk styrning/beyond budgeting riktat till ekonomer på bolag i Stockholmsregionen? Kontakta Julia Viklund om du är intresserad av att delta.

Ekan är även Sverige-representant för det internationella nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT). Kontakta oss om ert bolag är intresserade, så berättar vi mer om vad ett medlemskap innebär.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.