2022-05-31 06:50Bloggpost

Blogg: Hur kan prediktiva prognoser förbättra planeringsarbetet?

ekan blogg

I förra bloggen skrev vi om vikten av att ta hänsyn till företagets eller affärens rytm i prognosarbetet. I den här bloggen diskuterar vi lite mer hur man kan ta stöd av prediktiva prognoser.

Företag har använt prediktiva analyser länge, exempelvis för att upptäcka bedrägerier, optimera marknadskampanjer, stärka sin affärsverksamhet och minimera olika typer av risk. Först under de senaste åren har prediktiva analyser börjat användas allt mer i den finansiella planeringen och prognostiseringen.

Många bolag kämpar idag med sina processer runt budgetering och prognoser. Flera går över till rullande prognoser för att slippa budgetstyrningens start- och stoppbeteende. Rullande prognoser är bra och kan med fördel kompletteras med prediktiva analyser (prediktiva prognoser).

Prediktiva prognoser innebär att man systematiskt använder data, statistiska algoritmer och maskininlärning för att förutspå framtida beteenden baserat på historisk data. Många företag visade stort intresse för att arbeta med prognoser baserat på prediktiv analys för flera år sedan. Sen kom Covid och gjorde att näst intill all data blev korrupt. Den gick inte längre att använda. Nu har det gått en tid och historisk data har åter blivit mer tillförlitligt. Dessutom har man hittat vägar att hantera plötsliga förändringar som är mer av ”one off” karraktär.

Om man har tillgång till ett modernt verktyg för budget/planering så har man troligtvis tillgång till prediktiva prognoser. Vi rekommenderar att fler börjar testa funktionaliteten i sin egen verksamhet. Ett bra sätt är att komplettera den ordinarie, manuellt framtagna, prognosen med en prediktiv prognos

Att kombinera rullande prognoser som är anpassade efter företages rytm med prediktiv analys skapar bättre beslutsunderlag och förhoppningsvis en bättre diskussion om och förståelse för verksamheten.

I nästa blogg kommer vi skriva mer om varför det är viktigt att titta på trender istället för utfall vs budget när man följer upp verksamheten.

Psst: Visste du att Ekan Management faciliterar ett nätverk med fokus på dynamisk styrning/beyond budgeting riktat till ekonomer på bolag i Stockholmsregionen? Kontakta Julia Viklund om du är intresserad av att delta.

Ekan är även Sverige-representant för det internationella nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT). Kontakta oss om ert bolag är intresserade, så berättar vi mer om vad ett medlemskap innebär.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.