Logotyper

Här finns Ekans logotyp, och andra logotyper som vi förfogar över, för användning i media med Ekan ABs tillstånd. Vänligen kontakta peter.thorslund@ekan.com om du har frågor.