2015-05-20 13:10Pressmeddelande

Ytterligare spets inom strategi och ledning

null

Vi hälsar Alan Schürer välkommen till Ekan Management. Han förstärker vår starka uppställning ytterligare med över tio års erfarenhet som senior managementkonsult. I konsultbranschen har han tidigare varit delägare/partner och haft ledande befattningar, så som nordisk konsultchef, produktansvarig (Strategi & Styrning) och ansvarig för olika marknader så som fastighetsbranschen och offentlig sektor. Dessa tjänster har han haft dels på en framgångsrik mindre konsultfirma och dels i en internationell koncern. Innan dess har Alan arbetat som utbildare, som uppdragsforskare på Handelshögskolan i Göteborg och som intern konsult i fastighetsbranschen.


Alan Schürer har som konsult genomfört ett stort antal uppdrag inom statlig och kommunal förvaltning, offentliga bolag, fastighets- och transportbranschen, samt på infrastrukturområdet. Han har även erfarenheter ifrån utbildning, regional utveckling, hälso- och sjukvård, förpackningsbranschen och IT.


Tidigare uppdrag har handlat om allt från inriktningsfrågor (strategi) och styrning/genomförande till affärs- och verksamhetsutveckling samt förändringsarbete. Alan tar ofta roller som analytiker, rådgivare och coach, samt att som projektledare leda förändringar och bidra med utveckling hos kunder.


Alan Schürer är doktor i företagsekonomi med inriktning mot förändrings- och utvecklingsarbete, och har en fil mag. i Internationella Relationer.


Finns det några uppdrag/erfarenhet som du särskilt vill lyfta fram?
- Under två år höll jag i Regeringskansliets ledarskapsprogram för 24 myndighetschefer kring ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling.
- Under tre år projektledde jag för en stor branschsamverkan, Attraktiva Stationer, där 20 organisationer, 4 ägare, 10 delprojekt, 150 projektdeltagare, utvecklade resecentrum utifrån resenärernas behov.
- Jag var ansvarig för affärsutveckling hos en kund i två år, där 25 potentiella erbjudanden identifierades och sju kommersialiserades.
- Har hjälpt flera fastistighetsbolag att stärka sitt kundarbete på olika sätt, allt ifrån att se över sin strategi, organisering, processer, erbjudanden och prissättningsmodeller.
- Under tre år var jag projektledare för Partsrådets utvecklingsprogram där 25 myndigheter utbildades och coachades kring konkret förändringsarbete.

Hur kom det sig att du sökte dig till Ekan Management?
Ekan är ett väldigt spännande svenskt alternativ till de stora anglosaxiska firmorna och som bidrar till att utveckla managementkonsultbranschen.

Med kontor både i Göteborg och Stockholm, finns det möjlighet att jobba i hela Sverige och med många spännande och duktiga kunder.

Jag har följt bolaget i 15 år och har alltid tyckt att Ekan utgår ifrån kundernas behov och därför starkt bidrar till deras utveckling, effektivisering, tillväxt, kvalitet m.m..

På företaget finns en genuin vilja att hjälpa kunder och dessutom tror jag starkt på Ekans kundlöfte; att utmana och involvera kunder, och bidra till något konkret (realiserbart) för kunden.

Vi på Ekan Management hälsar Alan Schürer varmt välkommen, och ser fram emot många uppdrag där vi får utveckla kunder tillsammans!


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén