2014-03-25 07:30Pressmeddelande

Vi tror på svensk industri

null

Industrisektorn har under lång tid utgjort en betydande del av Sveriges BNP. Idag ser vi dock att denna sektor allt för ofta tappas bort när man talar om branscher som ska leda ett konkurrenskraftigt Sverige in i framtiden. Det här vill vi på Ekan Management ändra på.

Vi tror på innovationskraften i Svensk industri

Hösten 2013 startade vi därför ett arbete med målsättningen att öka vår närvaro inom Industrisektorn för att kunna stödja i de utvecklingsinsatser som möjliggör innovation och hållbar konkurrenskraft. Hans-Owe Sjöö, affärsutvecklare med lång erfarenhet från bland annat fordonsindustrin, fick uppdraget att leda satsningen. Så här berättar han om hur han ser på framtiden för svensk industri och vilka utmaningar och möjligheter som ligger framöver.

Hans-Owe, svensk industri lever idag i en verklighet med pressade marginaler på en globaliserad marknad med en allt snabbare innovationstakt. Hur ska vi kunna konkurrera i en sådan miljö?

- Globalisering gör att vi måste vara bäst i världen på allt, hela tiden. Det svenska receptet ser inte likadant ut som andra länders. Vår styrka ligger i innovation och innovativa sätt att lösa befintliga problem och möta framtida behov.

Med traditionellt tänkande som bara fokuserar mantidskostnad så fortsätter utflyttning till lågkostnadsländer. Men genom att tänka nytt och förändra våra arbetssätt så kan vi flytta hem och skapa konkurrenskraftig verksamhet i Sverige. Det sker redan idag och inflyttningen gäller inte bara produktion. Under 2013 kunde vi till exempel se hur Geely från Kina etablerade ett nytt utvecklingscenter för bilutveckling i Göteborg. CEVT heter det och har på kort tid vuxit från en start med ett litet team till flera hundra personer i början av 2014. Detta genom en växande insikt om kompetens och förmågan att skapa innovativa produkter i Sverige.

Hur kan Ekan Management stödja Svensk industri i strävan mot långsiktig konkurrenskraft? Vad är det magiska konceptet?

- Ekan har lång erfarenhet av att hjälpa stora och komplexa organisationer att gå från idé till genomförande och resultat. För oss är värdeorden Utmana, Involvera och Förverkliga, vägledande i allt vi gör. Det kan man förenklat kalla vårt framgångsrecept.

Idag handlar affärs- och verksamhetsutveckling till mycket stor del om att nyttja IT på rätt sätt. Vår kompetens ligger här i att som oberoende aktör hjälpa verksamheten att ställa rätt krav och utforma IT-lösningarna på ett sätt som skapar värde för organisationen.

Utöver genomförandekraft och samspel mellan verksamhet och IT är Management Innovation en avgörande fråga för framtiden. För att Svensk Industri ska ”vinna” krävs att vi skiljer ut oss i konkurrensen. Här finns en stor potential om vi lyckas att skapa mer agila, innovativa och beslutsmässiga organisationer jämfört med omvärlden. Inom detta område har Ekan spetskompetens vilket bland annat framgår genom prestigeuppdraget att representera den internationella idérörelsen Beyond Budgeting Institute på den Svenska marknaden. 

Vid sidan av detta så har vi en bred flora av referenser och metoder för att utveckla verksamheter. Vi ser mycket fram emot att i större omfattning stödja Svensk industri till långsiktigt hållbar konkurrenskraft.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén