2012-03-07 15:19Pressmeddelande

Tom Johnstone på Handelskammaren

null

Onsdag den 7 mars hade Ekan som medlemmar i Handelskammarens Next&Now nätverk förmånen att lyssna till Tom Johnstone, VD och SKF-anställd sedan 35 år tillbaka.

Johnstone talade bland annat om hur SKF har bemött stora utmaningar de senaste åren och utvecklat verksamheten. Om dagens situation säger han:

-Vi måste kunna gasa och bromsa samtidigt.

För att komma ifrån suboptimeringar har man bland annat samlat hela livscykeln för en produkt i samma division.  Det innebär att man nu är indelade i två divisioner som vart och ett omfattar sju industrisegment. Om turbulensen på finansmarknaden säger han att givetvis är SKF inte immuna och då speciellt genom den påverkan kapitaltillgången har på deras kunders investeringsförmåga.

Just nu pågår ett större förbättringsinitiativ under rubriken Business Excellence. Detta är en fortsättning på tidigare kvalitetsarbete utifrån TQM och Six Sigma. Arbetet handlar om att identifiera och eliminera icke värdeskapande aktiviteter och att använda medarbetarnas outnyttjade potential. Det innebär att idéerna kring hur arbetet kan effektiviseras måste komma ifrån de som arbetar närmast frågorna. Denna syn på utvecklingsarbete ligger även i linje med företagets grundläggande värderingar som bygger på öppenhet och tillit, teamwork och respekt för individen. Värderingar som återfinns i hela den svenska kulturen.

Om medarbetarutveckling säger Johnstone att individuella utvecklingsplaner handlar om tvåvägskommunikation och delat ansvar. Företaget och ledarens uppdrag blir därmed att ställa sig frågan:

- Hur kan vi hjälpa människor att utforska sin potential?  

Om sin egen karriär säger han:

- Jag har aldrig planerat min karriär. Det som jag har planerat är min utveckling, sådant som tillför något nytt till det som jag redan har

Som ledarskapsförebild nämner han Sir Alex Ferguson och hans förmåga att utveckla talanger och veta när det är dags att släppa iväg dem och göra utrymme för nya.

Tom Johnstone delar även med sig av sitt recept på gott ledarskap i en fempunktslista men medger samtidigt att det är en utmaning att leva upp till dem. Särskilt då det är ett kontinuerligt arbete som aldrig får stanna upp.

  • Tydlig riktning
  • Kommunicera visionen – “även om det är för 35:3 gången det året”
  • Skapa en miljö och verktyg som leder till framgång ”annars kan du inte be människor att hoppa”
  • Bygg ett bra team, ”som kompletterar dig, inte som kopierar dig”
  • Följ upp ”är vi på rätt spår, behöver vi vidta korrigerande åtgärder?

 

Ekan tackar Västsvenska Handelskammaren för ännu ett lyckat nätverkstillfälle fyllt av inspiration och möten med intressanta deltagare over en trevlig lunch.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén