2014-11-05 08:49Pressmeddelande

Svensk industri hanterar morgondagens utmaningar – idag!

null

Statusrapport från innovationsprogrammet Produktion2030

Globalisering, ny teknik och ökad miljöhänsyn är några av de makrotrender som ställer allt högre krav på svensk industri. För att säkerställa att Sverige står stark på den allt tuffare internationella marknaden driver Teknikföretagen arbetet med att ta fram ett innovationsprogram för fortsatt konkurrenskraft bland svenska teknikföretag. Målet är att Sverige till år 2030 är ett av världens främsta länder inom hållbar produktion.

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 tar sin utgångspunkt i agendan Made in Sweden 2030, framtagen av Teknikföretagen i nära samarbete med bland andra Svenska Produktionsakademin, Swerea IVF, Chalmers, KTH och IF Metall. Ekan Management har, genom Petra Lundgren, Patrik Axelsson och Gustaf Stetler, under 2014 bidragit i arbetet genom att delta i de expertgrupper som diskuterat trender, utmaningar och lösningar för att uppnå uppsatt vision.

Nya affärsmodeller
En trend, tillika utmaning, som diskuterats flitigt under träffarna är omställningen till mer cirkulära affärsmodeller, med allt större fokus på såväl tjänsteerbjudanden som på återanvändning, återtillverkning och återvinning. Denna omställning förväntas leda till en allt mer hållbar svensk industri, samtidigt som det även finns stora affärsmöjligheter för de verksamheter som lyckas ställa om sina affärsmodeller för att möta kundernas behov och samtidigt minska resursbehovet.
En del i denna omställning mot mer tjänstebaserade produkter ser vi nu i Sverige bl.a. hos fordonsindustrin men också ABB, Atlas Copco, Alfa Laval och Ericsson. Här ser vi en utmaning i att eliminera glappet mellan marknadserbjudande och affärsmodell för att få ut såväl högt kundvärde som lönsamhet i takt med att tjänsteerbjudandet utvidgas.

Innovation i hela kedjan
Vi är övertygade om att svensk industri har goda förutsättningar att vara konkurrenskraftiga 2030 men det kommer att kräva omställningar, skiften i affärsmodeller och innovationer starka nog att transformera branscher. Helhetsperspektiv, snabbrörlighet och viljan att utmana rådande strukturer och tankesätt är nycklar som leder oss i riktning mot visionen:

”År 2030 är Sverige ett av världens främsta länder för hållbar produktion. Sverige är också förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.”

För att nå denna målsättning kommer stora krav ställas på produktionen. Den stora utmaningen ligger dock i att åstadkomma ett helhetsperspektiv, där alla delar i kedjan - från ledning och marknad, via F&U och produktion och ända ut i kundledet - går åt samma håll. För ledningen handlar detta såväl om att möjliggöra för verksamheten att vara nyskapande, som att själva utmana och ifrågasätta befintliga affärsmodeller, och på vägen slakta en eller annan helig ko. För att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar behöver således innovationskraften bygga på Management Innovation, dvs. hur vi genom företagets lednings- och styrprocesser skapar de förutsättningar som krävs för kontinuerlig innovation i såväl produktion, som produktutveckling och nya affärsmodeller.

Vill du veta mer om Management Innovation, eller om hur Ekan Management ser på framtiden för svensk industri – kontakta Malin Wennebro eller Hans-Owe Sjöö.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén