2018-10-30 14:58Pressmeddelande

Rikard Olsson – ny VD för Beyond Budgeting Ltd

null

Vid senaste BBRT-mötet i London annonserades utnämningen av Rikard Olsson som ny VD för Beyond Budgeting Ltd och det nyetablerade BBA - Beyond Budgeting Advisory. Rikard har idag rollen som Affärsområdesansvarig för Strategi och verksamhetsstyrning på Ekan Management. BBA har skapats som svar på den stora efterfrågan som finns på stöd i olika former och kommer att erbjuda rådgivnings- och konsulttjänster avseende implementering av styrmodeller med utgångspunkt i Beyond Budgeting.

Rikard Olsson tillträder rollen som VD i Beyond Budgeting Ltd från den 1 januari 2019 på uppdragsbasis från Ekan Management. Rikard kommer att utgå från kontor i Köpenhamn (Basico) och Ekan Management i Göteborg och Stockholm. Ekan Management kommer att ingå som viktig partner i BBA:s virtuella konsultnätverk vilket innebär, att tillsammans med övriga partners, delta i framtagande av koncept, modeller och metodiker samt i genomförandet av större internationella implementeringsprojekt och utbildningsinsatser inom ramen för BBRT.

Malin Wennebro, Marknadsansvarig för Ekan Management, tillträder från den 1 januari 2019 som tf Affärsområdesansvarig fram till en långsiktig lösning är beslutad.

Om sitt nya uppdrag säger Rikard:

- Jag ser detta som ett oerhört viktigt och spännande uppdrag! Många organisationer befinner sig idag mitt i en omställning till följd av digitalisering, globalisering, agila arbetsformer, generationsskiften med mera. Förändringar som ofta startar i affärsmodellen men som för att få effekt kräver nya former för ledning och styrning. Jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till att så många som möjligt får det stöd de behöver i detta viktiga omställningsarbete.

Dag Larsson, VD för Ekan Management, menar att etableringen av BBA och tillsättningen av Rikard Olsson möjliggör att hjälpa ännu fler organisationer till en mer dynamisk styrning och ledning, och därigenom fortsatt konkurrenskraft. Vi önskar Rikard stort lycka till med sina nya utmaningar och ser fram emot fortsatt samarbete i nytt format.

Utöver annonseringen av ny VD innehöll det senaste nätverksmötet, den 24 oktober i London, en rad intressanta programpunkter:


Kort om BBRT

BBRT (Beyond Budgeting Round Table) grundades 1998 som en organisation för att utbyta erfarenheter kring effektiva styr- och ledningsmodeller givet en allt mer oförutsägbar verklighet. Ekan Management har sedan 2013 varit nätverkets partner och representant på den svenska marknaden. Dag Larsson, VD för Ekan Management, är medlem i BBRT Core Team (nätverkets styrelse).

Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén