2011-08-30 08:00Pressmeddelande

PÅMINNELSE: Göteborgs Stad har antagit generationsväxlingens utmaningar

null

Sverige befinner sig mitt i en stor generationsväxling där fler lämnar arbetsmarknaden än vad som tillkommer. I många yrkesgrupper, som tandsköterskor och gymnasielärare, går mer än hälften av personalen i pension fram till 2025. Att hitta rätt kompetens är en stor utmaning för såväl offentliga organisationer som privata företag. En kartläggning som tidigare gjorts av managementkonsultbolaget Ekan visar att den offentliga sektorn gör mer än privata företag för att attrahera yngre medarbetare.

Göteborgs Stad har antagit utmaningarna kopplade till generationsväxlingen. Staden bedriver ett aktivt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom projektet Employer Branding. Maria Tuvegran och Örjan Flodell, båda projektledare, betonar att det handlar om mer än att bara visa upp en fin fasad. För att som arbetsgivare bli trovärdig, gentemot såväl nuvarande som potentiella medarbetare, krävs en analys och självreflektion över vad som är organisationens styrka som arbetsgivare och vad som kan göras bättre. Och att kontinuerligt använda arbetsgivarerbjudandet som en ledstjärna i det arbetet.

- Vårt mål är att befintliga och potentiella medarbetare ska uppleva att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare, säger Lisskulla Lindström, Personaldirektör i Göteborgs Stad. För att uppnå detta arbetar vi med att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla våra medarbetare.  

- Employer Branding-projektet är dessutom ett samarbete mellan HR och kommunikation, vilket är en nyckelfaktor för att lyckas, betonar projektledare Maria Tuvegran.  

Managementkonsultbolaget Ekan har hjälpt Göteborgs Stad med en målgruppsanalys av potentiella medarbetares syn på Göteborgs Stad samt chefernas uppfattning om staden som arbetsgivare. Den visar att staden lever upp till sitt arbetsgivarerbjudande, där man bland annat erbjuder meningsfulla arbeten med möjlighet att göra skillnad och där man som medarbetare får vara med och påverka organisationens utveckling. De utvecklingsområden som identifierades, kommer staden att arbeta vidare med under de kommande åren för att bibehålla och ytterligare förstärka arbetsgivarvarumärket.

Hör mer om Göteborgs Stads arbete med Employer Branding och generationsväxlingens utmaningar på Chefsdagarna i Helsingborg den 31 augusti och 1 september. Maria Tuvegran och Petter Spanne från Ekan håller i föredraget som går av stapeln under konferensens första dag den 31 augusti.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén