2012-02-02 07:55Pressmeddelande

Operational Excellence visar på möjligheterna

null

Den 16 januari bjöd Ekan in till ett seminarium om de utmaningar som många företag erfar idag med att uppnå en uthålligt hög prestationsnivå, och att kontinuerligt leverera resultat, trots finansiell oro och svårförutsägbara svängningar i marknaden.

Charlotta Sundqvist, Senior Advisor på Ekan, har erfarenheter både från linjerollen och från uppdrag inom Operational Excellence, från verksamheter med vitt skilda förutsättningar, och med olika ägaragendor. Charlotta betonade att förmågan att genomföra sina planer är gemensamt för högpresterande verksamheter. Hon pekade på vanliga suboptimeringar och gav exempel på hur framgångsrika företag går tillväga för att identifiera de strategiskt viktiga frågorna och sedan leder organisationen i enlighet med beslutade vägval.  Verksamheter har sällan brist på goda idéer. Det som saknas är metodik för att lyckas med  genomförandet.

Hans Ljungkvist, tidigare koncernchef på Geveko, berättade om Gevekos resa från ett investmentbolag till industriföretag. Han beskrev de utmaningar som verksamheten stod inför bland annat  i samband med en statsfinansiell kris i Östeuropa och hur Geveko hanterade situationen på olika marknader. Vidare berättade Hans om olika verksamheters skilda resultat beroende på deras förmåga att knyta ihop strategiska frågor med den operativa vardagen.

Deltog på seminariet gjorde representanter från en rad namnkunniga och framgångsrika företag i Västsverige.

Vi på Ekan tackar naturligtvis Hans Ljungkvist som delgav sina erfarenheter och er som kom för ert deltagande och hoppas att ni fick med er en del idéer.

För ytterligare information om Operational Excellence kontakta gärna Dag Larsson


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén