2010-12-15 09:00Pressmeddelande

Offentlig sektor gör mest för att attrahera yngre medarbetare

null

Sverige står inför stora generationsväxlingar de kommande 15 åren.  Att hitta rätt kompetens är såväl offentliga organisationers som privata företags största utmaning. En kartläggning av Västsverige visar att den offentliga sektorn gör mest för att attrahera yngre medarbetare men är sämst på att överföra befintlig kunskap.

Managementkonsultföretaget Ekan har under hösten 2010 kartlagt hur väl rustade privat och offentlig sektor i Västra Götalands och Hallands län är för generationsväxlingens utmaningar. Överlag anser de sig vara förberedda, men såväl privata företag som offentliga organisationer anser att deras största utmaningar är att hitta rätt kompetens, följt av att överföra befintlig kompetens mellan gamla och nya medarbetare, samt att attrahera och behålla yngre medarbetare.

Offentlig sektor gör mest

Ekans undersökning visar att offentliga organisationer gör mest för att attrahera yngre medarbetare, då 50 procent svarade ja på frågan om de genomfört åtgärder för att attrahera yngre medarbetare. Bland de privata företagen svarade knappt var femte, 17,1 procent att de genomfört särskilda åtgärder för att attrahera yngre medarbetare.

Bland de som genomfört åtgärder för att attrahera yngre medarbetare är de vanligaste aktiviteterna samarbete med skolor och universitet, deltagande på arbetsmarknadsmässor samt traineeprogram och praktikplatser. De personalgrupper som ses som den största utmaningen att ersätta är chefer, ingenjörer och vårdpersonal.

– Kampen om kompetensen är redan knivskarp. För att vinna måste man skapa en attraktiv miljö där nya ledare och medarbetare ges möjlighet och utrymme att verka. Det handlar om allt från attraktiva arbetsvillkor och klimat till moderna ledningsformer och attityder, säger Ekans AB:s VD Dag Larsson.

Privata företag bättre på kompetensöverföring

På frågan om de genomfört någon organiserad form av kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare svarade offentliga organisationer med fler än 250 anställda att endast 28 procent gjort det, jämfört med 37 procent bland stora privata företag. Offentliga organisationer och privata företag med färre än 250 anställda är bättre på kompetensöverföring. Där svarar 47 respektive 42 procent att de genomför kompetensöverföring i organiserad form.

De vanligaste aktiviteterna för kompetensöverföring i både offentliga organisationer och privata företag är mentorskap, internutbildningar och upplärning av ersättare.

 

Om undersökningen
På uppdrag av Ekan AB har Handels Consulting AB genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur väl rustade den privata och offentliga sektorn i Västra Götalands län och Hallands län står inför generationsväxlingens utmaningar. Enkäterna skickades ut och besvarades med e-post och svarsperioden sträckte sig från den 14 oktober till den 6 november 2010. Totalt besvarades enkäten av 192 företag och organisationer i Västra Götaland med en viss tyngdpunkt (65,6 procent) på privat sektor. Med privat sektor menas de respondenter som angivit privat företag som organisationsform. Med offentlig verksamhet menas de företag och organisationer som har angivit offentligt ägt bolag, kommun/kommundel/stadsdel, landsting eller statlig myndighet som organisationsform. Enkäten har främst (62, 2 procent) besvarats av personal- och HR-chefer men även av VD:ar, kommunchefer och ekonomiansvariga.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén