2015-09-11 08:15Pressmeddelande

Förnyat och utökat ramavtal med Stockholms läns landsting

null

Stockholms läns landsting (SLL) har ännu en gång upphandlat Ekan Management som ramavtalsleverantör för Strategi- och Management samt Chef- och medarbetarutveckling. Avtalen sträcker sig fram till 2019, inklusive möjlig förlängning. Inom flera områden är Ekan Management rangordnad som nummer 1, vilket innebär att uppdrag kan direktavropas utan förnyad konkurrensutsättning.

Under den tidigare avtalsperioden anlitades Ekan Management för flera omfattande uppdrag. De nya avtalen innebär att Ekan Management är nummer 1 i rangordning inom fyra avtalsområden och gör Ekan Management till den mest kompletta leverantören av tjänster inom båda ramavtalen. Avtalsområdena är; Processutveckling, Styrning och uppföljning och Personlig chef- och medarbetarutveckling samt mentorprogram.

Rangordning nummer 1 innebär att leverantören kan direktavropas för uppdrag inom området. Ekan Management rangordnas dessutom som nummer två inom flera avtalsområden.

Evelina Kambre Öberg är Ekan Managements regionchef i Stockholm och är i rollen som leveransansvarig väl förtrogen med SLL som organisation.

”Vi är mycket glada över det starka förtroende som Stockholms läns landsting har visat oss. Vi är särskilt stolta över att ramavtalen spänner över ett stort antal delområden. Det ger en ökad möjlighet att kunna erbjuda helhetslösningar oavsett vilken utmaning som organisationen står inför. Arbetet med Stockholms läns landsting är mycket betydelsefullt för oss och utgör ett av våra strategiska områden i Stockholm.”


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén