2015-04-14 09:05Pressmeddelande

Fastigheternas internet

null

Bland annat på grund av fastigheters specifika egenskaper, men även andra branschfaktorer, verkar det som att fastighetsbranschen nu kommer att gå i bräschen för utvecklingen av styrning och ledning i en uppkopplad affärsmiljö.

Många aktörer i fastighetsbranschen och inte minst många leverantörer är idag förberedda och har utvecklade system för att stödja BIoT – Building Internet of Things, eller ”Fastigheternas internet”. Men huvudfrågan är som alltid: Hur ska vi använda informationen så att vi uppnår målen - Affärsutveckling, effektivisering och ökat värdeskapande för slutanvändaren?

Ekan Management arbetar löpande för att utveckla dessa strategier tillsammans med kunder i fastighetsbranschen. Vi strävar även efter att samla fastighetsbranschens aktörer för att skapa diskussion och sprida kunskap.

Missa inte vårt seminarium på ämnet Den uppkopplade Fastigheten den 6 maj kl 15-17 i Göteborg. Anmäl dig gratis här.

IoT - Internet of Things, eller Sakernas internet på svenska, ändrar på många sätt spelreglerna inför framtiden. Det betraktas som nästa naturliga utvecklingssteg efter tidigare faser som exempelvis utveckling av affärsapplikationer, mobilitet (mobilization) och konsumentilisering (consumerization). IoT har sitt ursprung i kombinationen av M2M (Machine to Machine) och Big data. M2M har använts länge inom industrin där data skickas mellan olika maskiner, behandlas och används för att styra processflöden, helt utan utan mänsklig inblandning. Tekniker för Big data har utvecklats under 2000-talet, inte minst drivet av företag som Google vilka har byggt sina affärer på intelligent insamling och tillämpning av enorma datamängder. IoT är till stor del kombinationen av dessa spår, och hur det används för att förbättra affärsutveckling, effektivisera verksamheten och öka slutanvändarvärdet.

Bland annat på grund av fastigheters specifika egenskaper (fast lokalisering, kopplade till infrastruktur och liknande) verkar det som att fastighetsbranschen nu kommer att gå i bräschen för utvecklingen av styrning och ledning i en uppkopplad affärsmiljö.

Vad innebär det då?

I huvudsak handlar det om att mycket mer än vad som har varit möjligt tidigare nu kan styras och optimeras. Ofta delas det upp i följande huvudområden:
- Säkerhet (brandskydd, övervakning, varningssystem, etc)
- Miljö- och klimatkontroll (flödesvariation, energistyrning och energilagring, elektricitetsstyrning, etc)
- Belysning (belysningsstyrning, nödbelysning och uppföljning, etc)
- Service (stor skillnad beroende på byggnadens användning, men exempelvis hissystem, parkering, ventilation, tvätt, etc.)
- Affärsstödjande system (för affärsfastigheter, exempelvis närvaro, data-analys med koppling till CRM och ERP)


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén