2018-09-11 13:00Pressmeddelande

Ekan utökar antalet ramavtal med Stockholms Stad

null

Ekan Management har fått förtroende som ramavtalsleverantör till Stockholms Stad avseende utvecklingsinsatser för chefer, ledare och medarbetare. Ramavtalet omfattar områdena individuell coaching för chefer och medarbetare samt team- och grupputveckling. Avtalet gäller från och med oktober 2018 i två år framåt med en möjlig förlängning upp till 24 månader.

Petter Spanne, affärsområdeschef för offentlig verksamhet kommenterar avtalet:

”Chef- och medarbetarutveckling är en viktig del av Ekan Managements erbjudande i Stockholmsregionen, därför är vi väldigt glada över förtroendet att få leverera denna typ av tjänster även till Stockholms Stad. Detta ramavtal ger oss möjlighet att i en större skala bidra till utvecklingen av Stockholms Stad och dess verksamheter framöver”

Ekan Management har sedan tidigare ramavtal med bland annat Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket, Domstolsverket, Specialfastigheter, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Pensionsmyndigheten, Göteborgs Stad, Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen.

För samtliga ramavtal se Ramavtal Ekan Management


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén