2014-09-08 12:45Pressmeddelande

Ekan upphandlar fastighetssystem för Stockholms stads bostadsbolag

null

Ekan Management genomförde under 2013 en förstudie för Stockholms stads bostadsbolag avseende nytt fastighetssystem. Ekan har nu fått fortsatt förtroende att som oberoende konsulter projektleda upphandlingen av nytt fastighetssystem och förbereda den kommande implementeringen i ett samverkansprojekt mellan bolagen. Fastighetssystemet skall utgöra ett effektivt framtida verksamhetsstöd i bolagens fastighetsförvaltning och möjliggöra e-tjänster för de boende i enlighet med stadens målsättning.

Stockholm stads kommunala bostadsbolag består av Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Bolagen omsätter ca 7 mdkr och har tillsammans ett fastighetsvärde på 111 mdkr. Bolagens över 1 000 anställda arbetar för att 150 000 stockholmare skall ha ett väl fungerande och attraktivt boende. Satsningarna på nybyggnation är omfattande och kommande år skall mer än 1 000 nya bostäder byggas varje år.

Ekan Management har mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Som oberoende rådgivare har Ekan stöttat många privata och offentliga kunder med välstrukturerade inköp och införande av fastighetssystem i syfte att effektivisera verksamheten och öka kundnyttan. Fastighetssystem utgör stöd till processer för fastighetsinformation, uthyrning, avtalshantering, fakturering, fastighetsskötsel, underhållsplanering, driftåtgärder, projekthantering och energieffektivisering. Fastighetsbranschens systemfokus har på senare år inriktats mot kundorientering, miljöfokus, mobila arbetssätt, e-tjänster, ärende-/dokumenthantering, BIM och statistisk analys.

Kontaktperson Familjebostäder: Frank Strand, stabschef, frank.strand@familjebostader.com

Kontaktperson Ekan Management: Mia Svenheden, uppdragsansvarig/projektledare mia.svenheden@ekan.comOm Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén