2017-09-15 07:45Pressmeddelande

Ekan unik leverantör inom chefs, ledar- och medarbetarutveckling

null

Inom ramen för det statliga ramavtalet Managementtjänster - Utveckling chef, grupp, Kompetensförsörjning, har Jönköping University upphandlat Ekan Management som unik leverantör för utveckling av högskolans chefer, ledare och medarbetare.

Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör Jönköping University, kommenterar samarbetet med följande ord:

- Jönköping Universitys vision är att 2025 vara ett internationellt universitet, och vi arbetar genom högt satta strategiska mål. Det kräver stort fokus och engagemang från chefer och medarbetare. Två nyckelfaktorer är ett starkt ledarskap och ett bra arbetsklimat och därför satsar vi också på att stärka medarbetarskapet. Vi har valt Ekan Management som samarbetspartner och vi tror att Ekan är ett managementbolag som kan uppfylla de höga krav som vi ställt på kvalitet, kapacitet och kompetens.

Ekan Management är leverantör av konsulttjänster till statliga myndigheter, stiftelser och bolag avseende såväl strategi, verksamhetsstyrning och organisationsutveckling som tjänster avseende utveckling av chefer, ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller. Utöver ramavtalen med Kammarkollegiet som omfattar mer än 400 myndigheter, statliga stiftelsers och bolag, har Ekan Management även ramavtal direkt med ett flertal myndigheter och statliga bolag.

Dag Larsson, VD Ekan Management, säger att:

- Avtalet med Jönköping University är mycket glädjande och i upphandlingen har vi återigen fått bekräftat att Ekan Managements kompetens och förhållningssätt att chef- och ledarutveckling är mycket nära sammankopplade med frågor kring verksamhetens uppdrag, styrning och utveckling är något som våra kunder efterfrågar och uppskattar.

Om Jönköping University

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Jönköping University har ca 10 000 studenter, varav 2 000 är internationella, 700 anställda. Lärosätet samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag. Här erbjuds personal och studenter en spännande internationell miljö, både på campus och utomlands. Läs mer på www.ju.se

Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet. Ekan Management har kontor i Stockholm och Göteborg och våra konsulter utför uppdrag över hela Sverige. Våra erbjudanden handlar om strategi och styrning, organisations- och verksamhetsutveckling, ledningsgrupps- ledar- och medarbetarutveckling samt stöd vid kravställande, upphandling och införande av affärs- och verksamhetssystem. Läs mer på www.ekan.com


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén