2023-05-23 08:31Pressmeddelande

Ekan på plats i Almedalen 2023

Consultants Andreas and Ann at Ekan ManagementAndreas Hagberg och Ann Palmér Ekan Management

Ekan Management återvänder till Almedalen i år. Läget kopplat till våra expertområden är både besvärande och högintressant:

  • Behovet av en dynamisk och agil styrning har aldrig varit större
  • Säkerhetsläget ställer högre krav på vårt säkerhetsskydd än på många decennier
  • Utvecklingsläget inom AI innebär helt nya förutsättningar

Om ni har behov av expertkunskaper och infallsvinklar inom något av de områden vi arbetar inom är ni mer än välkomna att höra av er. Vi vill gärna vara där diskussionerna förs.

Samåkning från Göteborg

De av oss som tar sig från Göteborg vill gärna samåka. Vi ordnar med bil och kommer att åka Göteborg-Visby Mån 26 juni, och tillbaka Tor 29 juni. Om du vill åka med är det bara att kontakta någon av oss här intill!

På scen om budgeten som hinder för digitalisering

Tisdag 27 Juni kl 14:00 – 14:45 kommer vi att finnas på Offentliga Affärers scen, Strandvägen, H520. Frågan som diskuteras är om den traditionella budgeten är ett hinder för digitaliseringen i offentlig sektor. Mer information finns här.

Vi som är på plats

Lena Helander - Senior managementkonsult med lång erfarenhet av att arbeta med förändrings- och utvecklingsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hon har mångårig erfarenhet av hälso- och sjukvårdssektorn och arbetar med flera statliga myndigheter i större organisationsutvecklingsprojekt. På Ekan är Lena affärsområdesansvarig för Ledarskaps- & Medarbetarutveckling.

Ann Palmér - Senior Managementkonsult med mångårig erfarenhet både som konsult och som anställd i operativ förvaltning. Hon är expert inom verksamhetsutveckling kring projekt-, program- och portföljledning, genomlysning och analys av verksamheter och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. På Ekan är Ann affärsområdesansvarig för Samhällsutveckling.

Andreas Hagberg - Senior magementkonsult med inriktning mot strategi, affärs- och verksamhetsutveckling, styrning/ledning, organisation och managementrapportering/BI. Han är ekonomie doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. På Ekan är Andreas affärsområdesansvarig för Fastighet & Energi.

Johan Frisack - Senior managementkonsult med specialistkompetens inom kommuner och regioner han hjälper verksamheter att ta fram och implementera styrmodeller och ledningsprocesser med fokus på nyckeltalsuppföljning och benchmarking inom kvalitet och ekonomi. På Ekan är Johan affärsområdesansvarig för Kommuner & Regioner.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.

Kontaktpersoner

Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Andreas Hagberg
Senior Managementkonsult
Andreas Hagberg