2012-08-15 07:50Pressmeddelande

Ekan och Kef utbildar ekonomer

null

Under hösten fortsätter Ekan och Kef (Föreningen Sveriges kommunalekonomer) sitt samarbete med två nya utbildningsomgångar riktat till ekonomer i kommuner och landsting. Den ena genomförs med plats i Stockholm och den andra i Luleå med start under augusti respektive oktober månad. Fler kurser planeras in under hösten och våren 2013.

Ekan har under de senaste två åren kompetensutvecklat över 400 ekonomer från bland annat Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget Halland och Göteborgs Stad. Några av effekterna som visat sig är bättre beslutsunderlag, högre kvalitet i analysen, ökad samverkan och förståelse med fokus på en långsiktigt hållbar verksamhet.

Målet med utbildningsprogrammet är att deltagarna skall förberedas för en utvecklad roll i organisationen innebärande en fokusförskjutning från redovisning och ekonomisk analys till att vara ett aktivt stöd till cheferna i verksamhetsstyrningen.

Såväl ekonomer som andra stödjande och rådgivande funktioner kan fortfarande ta del av utbildningen. Utbildningen skräddarsys av Ekan (för privat eller offentlig sektor) eller köps via Föreningen Sveriges Kommunalekonomer som administrerar standardutbildningen (för offentlig sektor). Utbildningsprogrammet omfattar totalt sex dagar uppdelad på tre tillfällen.

Kontakta gärna kursansvarig på Ekan för mer information kring utbildningens innehåll och tillgängliga platser.

Knut Fahlén, Certifierad Managementkonsult och ekonomie doktor.

Tel: 031-761 60 10, Epost: Knut.fahlen@ekan.com


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén