2023-10-05 06:25Pressmeddelande

Ekan bland de första i världen ackrediterade enligt ICP-FIN

Rikard och KnutRikard och Knut

Vi kan idag berätta att IC Agile har ackrediterat Rikard Olsson och Knut Fahlén, seniora managementkonsulter på Ekan Management, som några av de första i världen med behörighet att certifiera i Agility in Finance enligt ICP-FIN

Agilitet i finansiella processer är en avgörande faktor för att kunna förverkliga sant agila verksamheter - från strategisk planering till mötet med kunden.

Rikard Olsson:

- Vi har sett att många verksamheter som under senare år har implementerat ramverk och principer för agila arbetssätt ändå inte har lyckats bryta ner de starka fundamenten av traditionell styrning - inte minst på grund av svårigheterna att frångå budgeten som primärt styrinstrument. Här har det saknats insikt om vad agil finansiell styrning innebär och hur man förverkligar det.

Hur kommer det sig att Ekan är så långt framme i de här frågorna?

- På Ekan Management har vi arbetat med agilitet i finansiella processer i snart 15 år genom Beyond Budgeting och Dynamiska styrmodeller. De principer som ligger till grund för Beyond Budgeting är utformade utifrån en strävan att styra en agil verksamhet. Vissa pionjärföretag insåg detta redan för nästan 50 år sedan. Det som har hänt de senaste 20 åren är att fler företag och organisationer ser det här behovet.

Ekan Management är representanter i Sverige, och är facilitörer, för det internationella nätverket Beyond Budgeting Roundtable där företag, offentliga verksamheter och NGOs från hela världen delar insikter och erfarenheter. Som konsulter hjälper vi på olika sätt företag och verksamheter världen över att utveckla deras styrmodeller. Ekan utbildar även i Finance Agility tillsammans med Agile PeopleOm Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med ca 40 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén