2011-11-01 11:19Pressmeddelande

Dagens Business Controller vill vara Partner – men verkligheten ser annorlunda ut

null

Nära hälften av företagens Business Controllers upplever sig som kontrollanter i verksamheten. Önskvärda roller är istället Analytiker, Coach och Utmanare. Det visar en ny undersökning. Målsättningen om en mer strategisk roll framgår även av vilka arbetsuppgifter som eftersträvas. En övervägande majoritet av respondenterna vill lägga mer eller mycket mer tid på strategisk rådgivning, framåtblickande analyser och omvärldsanalys.

Behovet av en förändrad controllerroll är ett ämne som diskuterats flitigt på konferenser, inom företag, och på handelshögskolor, såväl i Sverige som internationellt. Debatten kopplas i många fall till en ökande snabbrörlighet och marknadskomplexitet. Behovet beskrivs som en fokusförskjutning från mindre av transaktionsstöd och redovisning till mer av affärsnära strategisk rådgivning och framåtblickande analyser. Begreppet Business Partner används i detta sammanhang som ett samlingsnamn på vad som efterfrågas av företagsledningen.

En enkätundersökning genomförd av managementkonsultbolaget Ekan visar emellertid att många svenska företag fortfarande har en lång väg kvar till den interna affärspartnern. Det framgår såväl i respondenternas upplevda roll som i deras arbetsuppgifter.

Anmärkningsvärt är att nära en tredjedel av de tillfrågade inte lägger någon tid alls på omvärlds och marknadsanalys. 6 av 10 vill lägga mer eller mycket mer tid inom detta område. Inom området simulering och framåtblickande analys önskar hela 77 procent lägga mer av sin tid. Ungefär en tredjedel vill minska tiden de lägger ner på framtagande av budget och prognos respektive uppföljning och rapportering.

- Det är märkligt att man inte kommit längre med de tekniska möjligheter som finns idag. Företagens CFOs måste ta på sig att driva dessa frågor. Kompetensutveckling riktad till organisationens Business Controllers är en del av lösningen säger Malin Wennebro, ansvarig för affärsutveckling på Ekan AB.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 5 september till 17 oktober 2011 och omfattar 166 Business Controllers, eller motsvarande. Undersökningen har genomförts av HandelsConsulting AB på uppdrag av managementkonsultbolaget Ekan AB. Resultatet presenteras för första gången torsdagen den 3 november via ett webbseminarium.

För mer information kontakta:

Malin Wennebro, Ansvarig för Affärsutveckling på Ekan AB

031-761 60 12

malin.wennebro@ekan.com.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén