2012-01-23 07:30Pressmeddelande

Dag Larsson ny ordförande i Sveriges Managementkonsulter (SAMC)

null

Ekans VD Dag Larsson är från och med 1 januari 2012 ny styrelseordförande i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter (Swedish Association of Management Consultants - SAMC). SAMC företräder sedan 1967 managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. SAMC är bland annat medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Föreningen driver aktivt branschövergripande och strategiskt viktiga frågor. Dessa syftar i grunden till att värna om professionen och branschens aktörer genom kvalitetssäkring och certifiering samt att verka för gynnsamma marknadsförutsättningar. Medlemmar i föreningen kan också använda sig av de Allmänna bestämmelser och Etiska regler som föreningen har utarbetat.

SAMC är bland annat ansvariga i Sverige för certifieringen av managementkonsulter enligt den internationella standarden Certified Management Consultant (CMC) som är framtagen av International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).

Sveriges Managementkonsulter ska dessutom fungera som ett attraktivt forum för erfarenhetsutbyte och kollegial samvaro genom att arrangera möten i olika former för medlemmarna.

Ekan har sedan flera år varit aktiva i SAMC för att understödja arbetet med att förtydliga kvalitets-, kompetens- och erfarenhetskraven i syfte att stärka professionen och öka tryggheten för beställare av managementkonsulttjänster. Dag Larsson har över 30 års erfarenhet som managementkonsult och är VD för managementkonsultföretaget Ekan med cirka 30 anställda på kontor i Stockholm och Göteborg.

Under de kommande åren fortsätter SAMC arbetet med att gestalta professionen i kvalitativa termer. Ett steg i denna riktning är den nya Europastandard (CEN-standard) för managementkonsulttjänster som SAMC deltagit i utarbetandet av. Standarden syftar till att öka öppenhet och förståelse mellan kunder och managementkonsultföretag, förbättra kvaliteten i managementkonsultuppdragen samt att ytterligare professionalisera managementkonsultbranschen. Dessa frågor är mycket viktiga och aktualiseras särskilt i samband med de allt mer omfattande upphandlingar som sker inom ramen för LOU (Lagen om Offentligt Upphandling).

 


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén