2011-10-31 21:16Pressmeddelande

Business Controllers visar litet intresse för IS/IT

null

Endast 14 procent av företagens Business Controllers ser ett mer än måttligt behov av kompetensutveckling inom IS/IT och nära 40 procent bedömer behovet som litet eller mycket litet. Samtidigt uppger lika många (40 procent) att bristfälliga IT-system är ett hinder för utveckling. Det visar en ny undersökning.

Företagsledningar ser ett allt större behov av utveckla organisationens ledningssystem och ledningsprocesser så att de på ett bättre sätt går i samklang med affärsrytmen. Man vill komma ifrån backspegelstyrning till förmån för framåtblickande analyser och rätt beslut i rätt tid. En undersökning genomförd på uppdrag av managementkonsultbolaget Ekan visar emellertid att verkligheten fortfarande är långt ifrån retoriken. Störst bedöms utvecklingsbehovet vara inom simulering och framåtblickande analys (67 procent) samt inom omvärlds- och marknadsanalys (46 procent).

Fyra av tio respondenter ser bristfälliga IT-stöd som ett hinder för utveckling. En oroande situation då informationsteknologin är en förutsättning för att få tillgång till information i realtid och att åstadkomma de simulerings- och analysmöjligheter som efterfrågas.

Av tidigare undersökningar framgår dessutom att endast 2 av 10 användare av BI (Business Intelligence) anser att deras lösningar skapar verkligt värde och att nära 60 procent inte är nöjda med hur IT stödjer deras förändrade behov (The Data Warehousing Institute).

- Ekonomerna måste bli bättre beställare och användare av affärsstödjande IT, det är tydligt. För att kunna stödja ledningen i att fatta bra beslut och styra verksamheten effektivt krävs att Business Controllers har en god förståelse för IT-stödens möjligheter och begränsningar säger Urban Ask, föreståndare för Centrum för Affärssystem på Handelshögskolan i Göteborg.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 5 september till 17 oktober 2011 och omfattar 166 Business Controllers, eller motsvarande. Undersökningen har genomförts av HandelsConsulting AB på uppdrag av managementkonsultbolaget Ekan AB. Resultatet presenteras för första gången torsdagen den 3 november via ett webbseminarium.

För mer information kontakta:

Malin Wennebro, Ansvarig för Affärsutveckling på Ekan AB

031-761 60 12

 malin.wennebro@ekan.com.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén