2018-11-29 10:51Nyheter

Volvo Cars lämnar budgeten

null

Den 19 november arrangerade Ekan Management det femte lokala BBRT-mötet i Sverige (Beyond Budgeting Roundtable) med Volvo Cars som värd. Representanter från ett 15-tal stora och medelstora förtag hade samlats för att dela erfarenheter och ta del hur Volvo Cars och Getinge utvecklat sina styrmodeller.

Oförutsägbarhet kräver större flexibilitet

Mötet inleddes med en presentation av Volvo Cars pågående arbete med att utveckla sin styrmodell – performance steering. Arbetet innebär att den globala koncernen lämnar den traditionella budgetstyrningen baserad på command-and-control till förmån för styrning genom syfte och tillit. Nästa år frångår företaget den årsvisa detaljbudgeten och går från att leda med nedbrutna absoluta mål på årsbasis till rörliga mål baserade på prioriteringar, trend och takt.

Orsaken till skiftet av styrmodell är att ”när vi vet mindre om framtiden måste vi anpassa oss och acceptera att vi inte vet och därmed ifrågasätta såväl vår affärsmodell som styrmodell”, berättar Erik Severinsson, Vice President & Operations Controller at Volvo Car Group. Det krävs större flexibilitet i verksamhet och i hanteringen av kostnader för att matcha variationen på intäktssidan. Det nya sättet att styra innebär även att ekonomifunktionen och dess roll behöver utvecklas samt nya sätt att presentera information kring hur verksamheten går. Vi fick se ett exempel på hur resekostnader nu är helt transparent för alla i organisationen. Alla har också ett ökat mandat att bedöma och beställa det som är rätt med vetskapen att det blir synligt för alla. Redan har en förändring i beteende skett från ”har jag budget för detta?” till ”är detta rätt sak att göra?”.

Från en till två planeringscykler på Getinge

Dagens andra presentation handlade om Getinges arbete med att införa rullande prognoser. Från att ha arbetat med en årlig planeringscykel har man infört två rullande planeringcykler, berättar Linda Forsberg (Senior Controller EMEA, Getinge Group). En strategisk cykel som fokuserar på strategi och målsättningar tre år framåt och en taktisk som fokuserar på uppföljning och prognos för att se hur trenden mot målsättningarna ser ut. Arbetet med att separera finansfunktionens olika ansvar och roller pågår med målsättningen att funktionen ska bli mer av ett strategiskt stöd med business partners som arbetar med framåtriktade analyser. Mindre tid ska läggas på detaljer och bakåtblickande avvikelseanalyser mot en obsolet budget.

Ekan Management, BBRTs lokala representant i Sverige, kommer återkommande bjuda in till fler möten. Nästa planerade möte i Europa är i Zürich den 13-14 mars, 2019. Kontakta Rikard Olsson för mer information (rikard.olsson@ekan.com).


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén