2015-11-24 11:20Nyheter

Världsledande produktion 2030

null

Produktion 2030 är ett strategiskt innovationsprogram med arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen som huvudorganisation. Programmet stödjer och samordnar akademisk och industriell forskning med syftet att Sverige 2030 ska vara ett av världens främsta länder för hållbar produktion - förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.

Som vi tidigare skrivit om har Petra Lundgren och Patrik Axelsson från Ekan Management deltagit i två av programmets expertgrupper. Den 5 november genomfördes Resultatdagen – innovationsprogrammets inspirationsdag och mötesarena. Många av projekten inom programmet presenterades och deltagarna fick lyssna på talare från politiken, industrin och akademin.

Håkan Nytorp, Divisionschef för Process Automation på ABB, och Johan Stahre, professor inom produktionssystem på Chalmers diskuterade bl.a. automation och hur en ökning av automatiserade uppgifter inte tar bort jobb, men att aktiviteterna som utförs av människor förändras. Detta innebär att det ställs nya krav på kompetens och utbildning. Ett av syftena med automation är att låta människor göra det människor kan bäst och låta robotar göra enformiga repetitiva uppgifter som inte ställer krav på kreativitet och problemlösning. En annan trend de diskuterade var den ökade digitaliseringen och hur den möjliggör att förflytta informationen dit den behövs, från pärmar eller någon dator någonstans i verkstan till mobiler och plattor hos operatörerna. Detta innebär nya sätt att arbeta och för många blir det en stor omställning. Operatörerna och de högre cheferna är de som bäst hanterar omställningen, medan mellancheferna är de som har svårast för det, eftersom förflyttningen av informationen har gjort att operatörerna nu vet mer än vad deras närmaste chefer gör.

Indiens svenska ambassadör berättade om de omfattande satsningarna som Indien nyligen lanserat och om nya samarbetsavtal mellan Sverige och Indien. Dessa är exempel på hur en lång historia av högteknologisk utveckling och produktion gör Sverige till en attraktiv samarbetspartner.

Resultatdagen gästades dessutom av bl.a. Charlotte Brogren, GD för VINNOVA, Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers och fyra politiska ungdomsförbund. De lyfte upp risken för NATO (no action, talk only) och hur investeringar behöver göras fokuserat då det inte går att förvänta sig resultat från breda satsningar. Avslutningsvis berättade Olof Persson, medlem i regeringens Advisory Board, om regeringens nyindustrialiseringsstrategi för hållbar tillväxt, där fokus ligger på bl.a. Transportsystem, Kost och hälsa, Hållbar energi, Automatiseringar och Smart boende.

Sammantaget var det en mycket inspirerande dag med många intressanta forskarlag som berättade om deras pågående innovationsprojekt för att öka Sveriges konkurrenskraft på den globala produktionsarenan.

Läs mer om dagen här.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén