2017-06-30 09:12Nyheter

Välbesökta seminarier om god ekonomi och kvalitet i vården

null

Närhälsan i Västra Götalandsregionen och Ekan Management arrangerade under våren två välbesökta seminarier kring det pedagogiska verktyg för visualisering av intäkter och kostnader som togs fram under våren 2016. Syftet med verktyget är att på ett enkelt sätt göra det möjligt för chefer och medarbetare att förstå och diskutera kopplingen mellan ersättningssystem och verksamhetens intäkter och kostnader.

Seminarierna inleddes med en gemensam frukost och mingel och fortsatte med att vi fick lyssna till Petra Lundgren, Ekan Management och Emma Eriksson och Glenn Sandvik från Närhälsan som alla tre var med i utvecklingen av verktyget.

Närhälsans uppföljning av det nya verktyget visar att en majoritet av cheferna inom Närhälsan har använt verktyget till att själva, eller tillsammans med sin personal, simulera och diskutera verksamhetens intäkter och kostnader över tid.

"Modellen har tagits emot mycket väl av verksamhetscheferna. Den ger en ökad förståelse för hur man genom verksamhetsnytta också kan uppnå en god ekonomi. Ekonomi är en spegling av verksamheten. Modellen används bl.a. i utbildning av chefer och vi är övertygade om att den kommer vara en viktig komponent i ett ökat affärsmannaskap”.

-Per Nyström, Ekonomichef Närhälsan

Några framgångsfaktorer som lyftes upp av projektgruppen var hög involvering av medarbetare, gemensam utgångspunkt i enkelhet och verksamhetens behov samt ett agilt arbetssätt med möjlighet att göra justeringar under projektets gång.

Intresset från deltagarna var stort vilket märktes på frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Att enkelt kunna visa kopplingen mellan verksamhet och ekonomi var något som många framförde som ett behov i sina organisationer.

Ekan Management tackar alla för ett engagerat deltagande och hoppas att vi får möjlighet att träffas vid liknande sammankomster framöver.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén