2016-12-21 10:02Nyheter

Välbesökt möte om styrning i oförutsägbarhet

null

Den 14 december arrangerade Ekan Management ett frukostseminarium på temat Beyond Budgeting i praktiken. Ett drygt 20-tal deltagare från olika företag verksamma inom industrin fick lyssna till hur Beyond Budgeting kan stärka företagets konkurrenskraft.

Morgonen startade med frukost och mingel på Lindholmen Conference Center i Göteborg, och därefter inledde Hans-Owe Sjöö, Affärsområdesansvarig för Industri på Ekan Management, med att hälsa välkomna och introducera dagens ämne. Därefter fick vi lyssna på Knut Fahlén, författare av boken Beyond Budgeting i praktiken och managementkonsult på Ekan Management. Knut presenterade hur företag genom att förändra styr- och ledningsprocesserna, organisation och ledarskap kan skapa en mer dynamisk styrmodell anpassad till dagens förutsättningar och affärsrytm. Idéerna bakom konceptet presenterades tillsammans med goda exempel från företag som på olika sätt anpassat sin styrning och ledning till dagens verklighet.

Seminariet fortsatte med en fördjupning inom området med fokus på hur användningen av standardkostnader kan och bör utvecklas i en allt mer oförutsägbar affärsmiljö. Rikard Olsson och Petra Bredehorst-Carlsson, managementkonsulter på Ekan Management, presenterade sina erfarenheter inom området. De lyfte fram fyra stora utmaningar kopplade till hantering av standardkostnader; problemet med att utvärdera prestation, svårigheter med uppdaterade priser, kostsamma processer och bristfällig datahantering. Rikard och Petra presenterade därefter exempel på konkreta åtgärder för att hantera utmaningarna idag och idéer kring standardkostnadernas roll i framtiden.

Morgonen avslutades med en diskussion där deltagarna delade erfarenheter kring hur standardkostnader hanterades av de olika verksamheterna, och tankar om hur man kan utveckla det i framtiden. Ekan Management har startat upp en Think Tank för intresserade där erfarenheter och lösningar inom hantering av standardkostnader ska delas och diskuteras. Är du intresserad av detta, skicka ett mail till petra.bredehorst@ekan.com för att få mer information.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén